bild
Serie

Stationsbyggnader N

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader

 Kartor / ritningar (217 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0920:00001[Nattavara. Övernattningshus. Plan.] 
0920:00002-00003[Nattavara. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
0920:00004[Nattavara. Bostadshus. Plan. År 1938.]1938 
0921:00001-00002[Nedansjö. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1902.]1902 
0922:00001-00002[Nedamsjö. Stationshus. Fasad, plan, sektion, utvändiga snickerier. År 1895.]1895 
0922:00003[Nedansjö. Banmästarebostad och pumparebostad. Fasaddetaljer.] 
0923:00001[Neva. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1956.]1956 
0924:00001[Niemisel. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1926.]1926 
0924x:00001[Nordre älv. Vaktkur för svängbro. Plan, fasader, sektioner. Beslut 2/8 1905. Nr 2475.]1905 – 1905 
0924x:00002[Nordre älv. Manöver- och ställverkshus vid bro. Planer, fasader, sektioner, detaljer, situationsplan. B. J. 30/1 1946. Nr E 22069 I.]1946 – 1946 
0925:00001[Nordvik. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1943.]1943 
0926:00001-00012[Normlösa, VSBJ. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1912.]1912 
0927:00001[Norra Sunderbyn. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1901.]1901 
0928:00001-00002[Norra Vram. Dubbelstuga. Fasad, plan, sektion. År 1904, 1917.]1904 
0929:00001[Norraryd. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1912.]1912 
0930:00001-00002[Norra Hälsningland, N.H.J. Stationer, godsmagasin. Sektion. Bergsjö, Harmånger, Hånick, Högen. År 1927.]1927 
0931:00001-00007[Norra Södermanland (NrSlJ). Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1893.]1893 
0931:00008-00013[Norra Södermanland (NrSlJ). Banvaktsstuga med uthus. Fasad, plan, sektion.] 
0931:00014-00016[Norra Södermanland (NrSlJ). Lokstall med vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1894, 1899.]1894 
0931x:00001[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Stationshus. Planer, sektion. Omkring år 1893.]1893 ca – 1893 ca 
0931x:00002[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Stationshus. Plan, fasader, sektion. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 13512.]1893 – 1893 
0931x:00003-00004[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Stationshus. Planer, sektioner. Fasader. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Åkers styckebruk, Eskilstuna Södra, Nybybruk. Nr E 13775, 13775 A.]1893 – 1893 
0931x:00005-00006[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Stationshus. Planer, sektion. Fasader. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 13951, 13951 A.]1893 – 1893 
0931x:00007[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Avträdeshus för stationer. Planer, fasader, sektion. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 4486.]1893 – 1893 
0931x:00008[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Godsmagasin av två storlekar. Planer, fasader, sektioner. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 5218.]1893 – 1893 
0931x:00009[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Uthus för stationer. Plan, fasader. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 6907.]1893 – 1893 
0931x:00010[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Vattentorn. Plan, fasad, sektion. Omkring 1893.1893 ca – 1893 ca 
0931x:00011[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Banvaktsstuga. Plan, fasader, sektion. Tillhör husbyggnadskontrakt 1/9 1893.]1893 – 1893 
0931x:00012[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Banvaktsstuga. Plan, fasader. Omkring 1893. Nr E 12812.]1893 ca – 1893 ca 
0931x:00013[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Dubbel banvaktsstuga. Planer, fasader, sektion. G. Lindequist december 1891. Nr E 5546.]1891 – 1891 
0931x:00014[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Dubbel banvaktsstuga. Plan, fasader, sektion. Omkring 1893. Nr E 12591.]1893 ca – 1893 ca 
0931x:00015[Norra Södermanlands järnväg (NrSlJ). Uthus för vaktstugor. Plan, fasader. Tillhör kontrakt 1/9 1893. Nr E 5691.]1893 – 1893 
0932:00001[Norra Östergötland, NÖJ. Borg. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
0932:00002[Norra Östergötland, NÖJ. Borggård. Hållplatshus. Plan År 1933.]1933 
0932:00003[Norra Östergötland, NÖJ. Bäckelund, Örebro. Skyddsrum. Plan, sektion. År 1940.]1940 
0932:00004[Norra Östergötland: NÖJ. Dovern. Kiosk och vänthall. Fasad, plan. År 1945.]1945 
0932:00005[Norra Östergötland, NÖJ. Doverstorp. Stationshus. Inredningsdetaljer. År 1927, 1932.]1927 
0932:00006-00016[Norra Östergötland, NÖJ. Finspång. Stationshus, postlokal, bostad. Plan, fasad, inredningsdetaljer. År 1906, 1914, 1920, 1921.]1906 
0932:00017-00019[Norra Östergötland, NÖJ. Hellestad. Stationshus, bostad. Fasad, plan, sektion, inredningsdetaljer. År 1872, 1918, 1925.]1872 
0932:00020-00021[Norra Östergötland, NÖJ. Kimstad. Lokstall. Pelare.] 
0932:00022-00024[Norra Östergötland, NÖJ. Klinga. Stationshus, uthus. Fasad, plan, sektion. År 1924.]1924 
0932:00025[Norra Östergötland, NÖJ. Kvismaren. Stationshus. Inredningsdetaljer. År 1920.]1920 
0932:00026-00027[Norra Östergötland, NÖJ. Lillie. Stationshus, ladugård. Fasad, plan, sektion.] 
0932:00028[Norra Östergötland, NÖJ. Lilltjärn. Uthus. Fasad, plan, sektion.] 
0932:00029[Norra Östergötland, NÖJ. Ljusfors. Bostad. Inredningsdetaljer. År 1927.]1927 
0932:00030-00033[Norra Östergötland, NÖJ. Lövstad. Stationshus, uthus, godsmagasin. Grund, fasad, plan, sektion. År 1905.]1905 
0932:00034[Norra Östergötland, NÖJ. Prästköp. Stationshus. Plan, inredningsdetaljer. År 1923.]1923 
0932:00035-00036[Norra Östergötland, NÖJ. Skärblacka. Kiosk, vattentorn. Fasad, plan, inredningsdetaljer. År 1918, 1921.]1918 
0932:00037-00041[Norra Östergötland, NÖJ. Sköllersta. Stationshus, vägtrumma. Fasad, plan, sektion, inredningsdetaljer. År 1943, 1918.]1943 
0932:00042[Norra Östergötland, NÖJ. Stortorp. Stationshus. Plan. År 1948.]1948 
0932:00043[Norra Östergötland, NÖJ. Svennevad. Stationshus. Fasad, sektion. År 1920.]1920 
0932:00044[Norra Östergötland, NÖJ. Tornfors. Väntstuga. Fasad, plan, sektion. År 1913.]1913 
0932:00045[Norra Östergötland, NÖJ. Åkerby. Väntkur. Fasad, plan. År 1934.]1934 
0932:00046-00047[Norra Östergötland, NÖJ. Banvaktsstugor, hållplatser. Fasad, plan, sektion.] 
0932:00048[Norra Östergötland, NÖJ. Cykelställ. Fasad. År 1944.]1944 
0932:00049[Norra Östergötland, NÖJ. Tvättstuga. Fasad. År 1938.]1938 
0932:00050[Norra Östergötland, NÖJ. Normalskyddsrum. Plan. År 1940.]1940 
0932:00051[Norra Östergötland, NÖJ. Revisionsgrav. Sektion. År 1936.]1936 
0932:00052-00060[Norra Östergötland, NÖJ. Detaljer: Skåp, lås, dörrar, tak med mera. År 1920-1940-tal.]1920 – 1940 
0932:00061-00068[Norra Östergötland, NÖJ. Fotografier. Expeditionslokal.]Angående antal: 8 stycken i kuvert. 
0933:00001[Norrbacka. Hållplats. Fasad, plan, sektion. År 1891.]1891 
0934:00001[Norrbacka. Banvaktsstuga. Fasad, plan. År 1923.]1923 
0935:00001[Norrby. Banvaktsstuga. fasad, plan, sektion. År 1948.]1948 
0936:00001[Norrfors. Väntkur. Plan, sektion. År 1893.]1893 
0937:00001-00037Norrköping: 1. Stationshus och banhall. Plan, detaljer: Fasader, sockel och grund, takstolar, vestibulgolv och inredning, källare, uromfattning, skärmtak, gaveltorn, snickerier med mera. År 1864-1865, 1899, 1919.]1864 – 1865 
0937:00038-00048[Norrköping: 1. Bostadshus, kvarter Nortull. Pensionskassan, arbetarbostäder. Fasad, plan, sektion. År 1886, 1895.]1886 
0937:00049-00056[Norrköping: 1. Lokstall. Fasad, plan, sektion, detaljer: Rensgrav, rökhuvar, mönstermurning, snickerier. År 1864-1865, 1916-1917.]1864 – 1865 
0937:00057-00061[Norrköping: 1. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion, detaljer: Takstol, portar. År 1864, 1876, 1878, 1885.]1864 
0937:00062-00066[Norrköping: 1. Koksbod, uthus, avträde. Fasad, plan, sektion. År 1866.]1866 
0937:00067-00068[Norrköping: 1. Personalhus. Detaljer: Yttertrappa, ventilationshuv,snickerier. År 1915, 1916.]1915 
0937:00069-00070[Norrköping: 1. Banvaktsstuga, vaktkur. Fasad, plan, sektion. År 1886, 1888.]1886 
0937:00071-00072[Norrköping: 1. Monument över Getåolyckan. År 1919.]1919 
0937:00073-00074[Norrköping: 1. Stationshus. Plan. Lokaler åt te-exp. År 1916, 1935.]1916Kan inte tyda förkortningen te-exp. 
0937:00075[Norrköping: 1. Lokstall. Fasad, plan, sektion.] 
0937:00076-00077[Norrköping: 1. Godsmagasin. Plan. År 1917, 1919.]1917 
0937:00078[Norrköping: 1. Utrustningsförråd. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
0937:00079[Norrköping: 1. Änkekassan och pupillkassan. Plan av källare. År 1929.]1929 
0938:00001-00006[Norrköping: 2, östra och centralen. Stationshus, östra. Fasad, plan. År 1905-1907.]1905 – 1907 
0938:00007-00019[Norrköping: 2, östra och centralen. Centralen, ställverk med flera. Värme, sanitet. År 1916-1920.]1916 – 1920 
0939:00001-00002[Norrköping: 3. Stationshus. Plan. År 1942.]1942 
0939:00003-00006[Norrköping: 3. Ilgods. Fasad, plan, sektion. År 1866, 1903, 1905, 1916.]1866 
0939:00007[Norrköping: 3. Vågkur och kiosk med mera. Fasad, plan, sektion. År 1906.]1906 
0939:00008[Norrköping: 3. Telekiosk. Fasad, plan, sektion.] 
0939:00009-00010[Norrköping: 3. Uthus, avträde. Fasad, plan, sektion. År 1866, 1906.]1866 
0939:00011-00015[Norrköping: 3. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1891, 1942, 1948.]1891 
0939:00016-00021[Norrköping: 3, Norrköping Östra. Verkstad. Fasad, plan, sektion, detaljer: Glasvägg, skärmtak, lantermin, snickerier. År 1955.]1955 
0939:00022-00023[Norrköping: 3, Norrköping Östra. Förrådslokaler och personallokaler. Fasad, plan, sektion. År 1956.]1956 
0939:00024-00028[Norrköping: 3, Norrköping-Järna. Banvaktsstugor, banmästarstugor. Fasad, plan, sektion. År 1912, 1913.]1912 
0940:00001-00004[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Arkösund. Stationshus, vattenreservoir. Inredningsdetaljer. År 1941, 1945, 1948.]1941 
0940:00005[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Birkekärr. Hållplatsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1920.]1920 
0940:00006[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Fallingebergs grusgrop. Bostad. Fasad, plan, sektion. År 1940.]1940 
0940:00007-00008[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Gusum. Stationshus, garage. Plan, inredningsdetaljer. År 1936, 1942.]1936Angående antal: 2 blad, 1 häfte. 
0940:00009[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Gåsåker. Vaktstuga. Plan, fasad. År 1938.]1938 
0940:00010-00012[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Häradshammar. Stationshus. Fasad, inredningsdetaljer. År 1946.]1946 
0940:00013-00019[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Johnsberg. Stationshus. Plan, trappa, inredningsdetaljer. År 1920, 1944.]1920 
0940:00020-00021[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Kuddby. Stationshus. Plan, inredningsdetaljer. År 1942.]1942 
0940:00022-00025[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Kummelby. Stationshus, magasin. Fasad, plan, sektion. År 1944.]1944 
0940:00026[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Kättinge. Stationshus. Inredningsdetaljer. År 1943.]1943 
0940:00027-00029[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Garage. Fasad, plan, sektion. År 1936, 1942.]1936 
0940:00030-00031[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Källare. Plan. År 1939.]1939 
0940:00032-00034[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Lokstall. Plan, sektion. År 1916, 1941, 1954.]1916 
0940:00035-00038[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Förråd. Plan. År 1944.]1944 
0940:00039-00040[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Inredningsdetaljer. År 1941.]1941 
0940:00041-00042[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Norrköping Östra. Bostadsplan.] 
0940:00043[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Ljura. Matkällare. Plan. År 1939.]1939 
0940:00044-00047[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Ringarum. Magasin, garage, tjänstelokal. Fasad, plan, sektion. År 1940, 1943, 1943.]1940 
0940:00048-00049[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Rönö. Bilgarage. Fasad, plan, sektion.] 
0940:00050[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Skårestad. Stationshus. Plan.] 
0940:00051-00052[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Svenneby. Stationshus. Plan, inredningsdetaljer. År 1942.]1942 
0940:00053-00058[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Söderköping. Stationshus, lokstall, källare. Fasad, plan, sektion, inredningsdetaljer. År 1907, 1940, 1949.]1907 
0940:00059-00061[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Östra Husby. Stationshus. Plan, inredningsdetaljer. År 1940, 1948.]1940 
0940:00062-00064[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Flera stationer. Uthus, magasin. Fasad, plan, sektion.] 
0941:00001-[Norrköping-Söderköping-Vikbolandet, VB. Kopior över linjen. Byggnader och broar. År 1915.]1915Angående antal: Stort men okänt antal dokument. 
0942:00001-00005[Norrtull, Värtabanan. Stationshus. Plan, detaljer: Trappor, fasad, snickerier. År 1880, 1881.]1880 
0942:00006[Norrtull, Värtabanan. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1880.]1880 
0943:00001-00002[Norrtull. Godsmagasin. Plan, fasader, sektioner, detaljer. År 1903.]1903 – 1903 
0943:00003-00009[Norrtull. Betjäningshus. Fasader, planer, detalj av innertrappor med mera. År 1902-03.]1902 – 1903 
0943:00010[Norrtull. Uthus. Fasader, plan, sektion. År 1901.]1901 
0943x:00001-00002[Norrtull. Laboratoriebyggnad. Planer, fasader, sektion, situationsplan. År 1957.]1957 – 1957 
0943x:00003[Norrtull. Ställverk och fjärrstyrningskiosk. Plan, fasader, sektion, situationsplan. År 1958.]1958 – 1958 
0944:00001-00003[Norrtälje. Stationshus. Snickeridetaljer. År 1883.]1883 
0944:00004-00006[Norrtälje. Godsmagasin, lokstall. Fasad, plan, sektion. År 1883, 1884.]1883 
0945:00001-00005[Norrvidinge. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1912, 1915, 1931.]1912 
0945:00006[Norrvidinge. Banvaktsstuga. Plan, sektion. År 1955.]1955 
0945:00007[Norrvidinge. Uthus. Plan. År 1912.]1912 
0945:00008[Norrvidinge. Stationshus. Ritning saknas 1985.]Ritning saknas. 
0946:00001-00005[Norrvidinge. Stationshus. Detaljer: Fasad, tegelvalv, väntsalsinredning, snickerier. År 1912.]1912 
0947:00001[Norrviken. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1910.]1910 
0947:00002[Norrviken. Boställshus. Plan, sektion angående värmeledning. År 1919.]1919 
0948:00001[Norrviken. Stationshus. Detalj angående utvändig bänk.] 
0948:00002[Norrviken. Boställeshus. Snickerier.] 
0949:00001[Norrvrå: 1. Hållplats. Skärmtak över ytterdörr. År 1914.]1914 
0950:00001-00003[Norrvrå: 2. Hållplats. Fasad, plan, sektion. År 1913, 1948.]1913 
0951:00001[Noresund: 1. Vedbod. Fasad, plan, sektion. År 1866.]1866 
0952:00001-00002[Noresund: 2. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1915.]1915 
0953:00001-00010[Norsholm. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1916, 1925, 1929, 1947, 1948.]1916 
0953:00011-00013[Norsholm. Godsmagasin, omlastningsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1878, 1900, 1939.]1878 
0953:00014[Norsholm. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
0953:00015[Norsholm. Elverk. Fasad, plan, sektion. År 1920.]1920 
0953:00016[Norsholm. Posthus. Fasad, plan, sektion. År 1945.]1945 
0953:00017-00025[Norsholm. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1879, 1915, 1916, 1922, 1941.]1879 
0953:00026-00027[Norsholm. Avträde, brandbod. Fasad, plan, sektion. År 1946.]1946 
0954:00001-00003[Norsholm: 1. Stationshus. Fasad, plan, sektion, detalj till yttertrappor. År 1871, 1879.]1871 
0955:00001-00002[Norsholm: 2. Stationshus. Plan angående toaletter och sovhytter. År 1925, 1929.]1925 
0955:00003-00005[Norsholm: 2. Godsmagasin. Plan, sektion, skärmtak. År 1925, 1932, 1935.]1925 
0955:00006-00007[Norsholm: 2. Betongkällare. Plan, sektion. År 1927, 1928.]1927 
0956:00001-00015[Norsholm: 3. Bostadshus. Fasad, plan, sektion, köksinredning. År 1918, 1919, 1948.]1918 
0957:00001-00002[Notviken. Bostadshus. Plan, sektion. År 1949.]1949 
0958:00001-00005[Notviken. Boställeshus. Snickerier, fasaddetalj. År 1911.]1911 
0958:00006[Notviken. Hållplatsstuga. Snickerier. År 1911.]1911 
0959:00001[Nuortikon: 1. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1897-1898.]1897 – 1898 
0960:00001-00004[Nuortikon: 2. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1939, 1946.]1939 
0960:00005[Nuortikon: 2. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1934.]1934 
0961:00001[Nyboda. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1910.]1910 
0961:00002[Nyboda. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1911.]1911 
0962:00001[Nybro. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion.] 
0962:00002[Nybro. Våghus. Fasad, plan, sektion.] 
0963:00001[Nyby. Stationshus. Rustbädd under stationshuset.]Angående antal: Okänt antal dokument. 
0964:00001-00003[Nygård. Omformarestation. Situationsplan, fasad, plan, sektion. År 1949.]1949 
0964:00004[Nygård. Dressinbod. Plan, sektion. År 1950.]1950 
0964:00005[Nygård. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1945.]1945 
0965:00001-00003[Nyhamnsläge. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1929, 1937.]1929 
0966:00001[Nyhem. Banmästarstuga. Fasad, plan, sektion. År 1949.]1949 
0967:00001[Nyhyttan. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
0967:00002[Nyhyttan. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
0968:00001[Nykroppa. Personalhus. Fasad, plan, sektion. År 1947.]1947 
0969:00001[Nykroppa. Stationshus. Plan, värmeledning. År 1919.]1919 
0969x:00001[Nykroppa. Sammanbyggt stationshus och godsmagasin. Planer, sektioner, situationsplan. Folke Zettervall 19/10 1918. Beslut 1919. Nr E 6574 VI.]1918 – 1918 
0969x:00002[Nykroppa. Sammanbyggt stationshus och godsmagasin. Detalj till panel och postfack. Tillhör ritning nr 6574 VI. 19/7 1919. Nr E 7211.]1919 – 1919 
0970:00001-00005[Nyköping. Stationshus. Fasad, plan, sektion angående värmeledning. År 1912-1923.]1912 – 1913 
0970:00006[Nyköping. Lokstall. Plan angående manskapsrum. År 1929.]1929 
0970:00007-00008[Nyköping. Stationshus. Plan angående ilgodslokaler, biljettexpedition. År 1933.]1933 
0971:00001-00020[Nyköping: 1. Stationshus. Detaljer: Fasader, trapptorn, yttertrappa, inredningar i väntsal, snickerier med mera. År 1912-1913.]1912 – 1913 
0971:00021-00028[Nyköping: 1. Östra station. Detaljer: Veranda, vänthall öppen, väntsalsinredning, uromtag, snickerier, uthus, serveringskiosk. År 1914, 1916.]1914 
0971:00029-00030[Nyköping: 1. Lokstall. Detaljer: Taklist, mönstermurning, fönster. År 1913.]1913 
0971:00031-00032[Nyköping: 1. Godsmagasin. Detaljer: Yttertrappa, snickerier. År 1918.]1918 
0971:00033-00034[Nyköping: 1. Stationshus. Plan angående ilgodslokal, biljettexpedition. År 1933.]1933Osäker om rätt årtal 
0971:00035[Nyköping: 1. Lokstall. Plan angående manskapsrum. År 1929.]1929Osäker om rätt årtal 
0972:00001-00003[Nyköping: 2. Nyköpings Central. Ställverk. Fasad, plan, sektion, detaljer. År 1913, 1933.]1913 
0972:00004-00005[Nyköping: 2. Nyköpings Central. Växthus. Fasad, plan, sektion. År 1941.]1941 
0972:00006[Nyköping: 2. Nyköpings Central. Banmästarstuga. Plan. År 1945.]1945 
0972:00007-00010[Nyköping: 2, Nyköpings Östra. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1914, 1944.]1914 
0973:00001-00018[Nyvång: 1. Stationshus. Detaljer. Takrännor, tegelmönster, belysning, inredning av vestibul, invändiga trappor, takkupa, skorsten. År 1915-1918.]1915 – 1918 
0973:00019-00020[Nyvång: 1. Uthus. Evakueringshuv, belysning.] 
0974:00001-00011[Nyvång: 2. Stationshus. Fasad, plan, sektion, inredningsdetaljer. År 1915, 1918, 1939, 1950.]1915 
0975:00001[Nyåker. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1889.]1889 
0975:00002[Nyåker. Stationshus. Förvaringsrum för olja. Mur och lucka. År 1893.]1893 
0976:00001[Nälden. Avträde och pudrettbord. Fasad, plan, sektion. År 1879.]1879 
0977:00001[Näsbykulla, ÖVJ. Uthus, tillbyggnad av tvättstuga. Fasad, plan, sektion. År 1944.]1944 
0978:00001-00006[Näset. Stationshus. Fasad, plan, sektion angående värmeledning. År 1915.]1915 
0979:00001[Nässjö. Vagnbod. Fasad, plan, sektion.] 
0980:00001-00004[Nässjö: 1. Stationsområdet. Situationsplan, planteringsplan. År 1864.]1864 
0980:00005-00018[Nässjö: 1. Stationshus. Fasad, plan, sektion, detaljer: Fasad, yttertrappa, vestubul, urskåp, plattformstak med mera. År 1864, 1877, 1913-1914.]1864 
0980:00019-00021[Nässjö: 1. Hotell och uthus. Fasad, plan, sektion, vindfång. År 1864.]1864 
0980:00022-00023[Nässjö: 1. Ekonomihus och förrådshus. Fasad, plan, sektion, snickerier. År 1875, 1910.]1875 
0980:00024-00033[Nässjö: 1. Lokstall. Fasad, plan, sektion, detaljer: Portar, trappor, snickerier. År 1864, 1895, 1910-1911.]1864 
0980:00034-00037[Nässjö: 1. Godsmagasin. Plan, utvändiga och invändiga snickerier. År 1863, 1915.]1863 
0980:00038-00039[Nässjö: 1. Banbetjäningshus 9 familjer. Fasad, plan, sektion till uthusen. År 1876.]1876 
0980:00040[Nässjö: 1. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1883.]1883 
0980:00041[Nässjö: 1. Oljekällare. Dörrdetalj.] 
0981:00001-00008[Nässjö: 2. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1915, 1920, 1930, 1939.]1915 
0981:00009[Nässjö: 2. Omlastningsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1914, 1936, 1942, 1945.]1914Osäker på antalet blad. Tolkat det som ett blad. 
0981:00010[Nässjö: 2. Bilasningsskjul. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
0981:00011-00012[Nässjö: 2. 12X-vagnrevverk och manskapshus. Fasad, plan, sektion. År 1937, 1947.]1937 
0981:00013-00018[Nässjö: 2. Gasverk. Fasad, plan, sektion. År 1888, 1914, 1934.]1888 
0981:00019[Nässjö: 2. Centralkök. Plan. År 1918.]1918 
0981:00020-00032[Nässjö: 2. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1864, 1912, 1919-1920, 1936-1939, 1942, 1949.]1864 
0981:00033-00041[Nässjö: 2. Uthus, avträde med mera. Fasad, plan, sektion. År 1864, 1876, 1913.]1864 
0982a:00001[Nässjö-Oskarshamn, NOJ. Stationshus klass två (Mariannelund, Hultsfred, Målilla, Berga). Fasad, plan, sektion. Mottagen 1873.]1870 ca – 1870 ca 
0982a:00002[Nässjö-Oskarshamn, NOJ. Stationshus klass tre (Hult, Bruzaholm, Ingatorp, Lönneberga, Mörlunda). Fasad, plan, sektion. Omkring 1870.]1870 ca 
0982a:00003[Nässjö-Oskarshamn, NOJ. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1870.]1870 
0982a:00004[Nässjö-Oskarshamn, NOJ. Magasin. Fasad, plan, sektion. År 1870.]1870 
0982b:00001-00002[Nässjö-Oskarshamn, NOJ. Vagnvåg, sandvärmningshus. Fasad, plan, sektion. År 1877.]1877 
0983:00001[Nässundet. Ställverksur. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
0983:00002[Nässundet. Banvaktsstuga. Plan, sektion. År 1947.]1947 
0984:00001-00002[Näverkärret. Banvaktsstuga. Plan. Plan, sektion. År 1904, 1954.]1904 – 1954 
0985:00001[Nössenäs. Banvaktsstuga. Plan, sektion. År 1948.]1948