bild
Serie

Övriga handlingar

Topografiska kåren / Fältmätningskåren / Ingenjörskåren

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800 - t1 häfte. Uppgifter till topografiska kårens och kartverkets historia :

Papper rörande Hermelinska kartverket ;
Stockholms stads uppmätning ;
Instruktion för topografiska kåren ;
Handlingar rörande instrumentvagn (1855 - 1866) ;
PM rörande överföringen till skala 1 : 100 000 av konceptkartan 1 : 50 000 4 oktober 1873 ;
Ortsbestämningar ( F Arosenius ) ;
Fördelnigslista för kartor ;
Personalia ;
Ekonomiska utredningar rörande anslag
m m 1834 - 1870 ;
Försäljning av länskarteverket 1860 ;
Sjömätningar 1910 - 1912 ;
Handlingar ang. utlåning eller avsöndring från Krigsarkivets samling av kartor och instrument 1812 - 1866 ;
Krigsarkivets tillstånd vid generalinventering 1872 (förslag) ;
Diverse.

1 band. Historik över fältmätningskåren
1811 - 1830, sammandraget av officiella handlingar av J A Hazelius.