bild
Serie

Stationsbyggnader A

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader