bild
Karta/ritning

Uppmätning av höjder och nivådjup. Södra tornet. Västra fasaden.

Uppsala domkyrka

Monterad på papp.