bild
Serie

Domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag

Kommerskollegium

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420132/1/B III
TillståndsgivareS-avd, resp enhet
ArkivinstitutionRiksarkivet