bild
Serie

Kollegiets domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag

Kommerskollegium

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420132/1/B III a
TillståndsgivareS-avd, resp enhet
ArkivinstitutionRiksarkivet