bild
Serie

Kollegiets utslag och resolutioner

Kommerskollegium

Serien inbunden. Register i vol 5 och 6.

1681-1683 deputerades över kommersesakerna resolutioner. Utgörs av utslag och resolutioner med originalunderskrifter. Före 1680 ingår dessa i serie A I aa. Avskrifter ingår i serie B I a. Innehåller även ett fåtal domar. Jfr serie B III aa.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11680 – 17201684-1690 saknas 
21721 – 1724 
31725 – 1729 
41730 – 17381738 ofullständigt 
51739 – 1748 
61749 – 1751 
71752 – 17541754 endast utslag i konfiskationsmål. Övriga utslag och resolutioner i vol
B III ac:1. Jfr serie B III ad vol 32-33