bild
Serie

Sakregister till ingående diarier, huvudserien

Kommerskollegium

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11883 – 1910Tre band i kartong. Register över i utlandet förekommande smittosamma sjukdomar 1883-1910. Allmänt sakregister 1892-1905. Register över sjöförklaringar och rapporter 1892-1905 (forts. - se sjöfartsbyrån, sjötekniske konsulentens diarier och liggare).