bild
Serie

Förteckningar och register över privilegia exclusiva och patent samt tillståndsbrev

Kommerskollegium

Serien i bunt utom vol 5, 6 och 7 inbundna.

Ursprunget till patentväsendet i Sverige kan sökas i privilegia exclusiva, som regeringen beviljade i äldre tid. Någon rätt för uppfinningsskydd fanns dock inte. Den 28 april 1819 utfärdades en förordning, som är den första patentförordningen i Sverige och innebar ett skydd för uppfinningar. Den 13 december 1834 kom en ny författning där bl.a. begreppet privilegium utbyttes mot ordet patent. Från 1885 fanns en särskild patentbyrå i kollegiet som hade hand om patenten.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11740 – 1865Förteckning över privilegia exclusiva 1740-1756 och 1820-1834 samt över patent 1835-1836; förteckning över oexpedierade tillståndsbrev upplagd efter person 1829-1834; förteckning över oexpedierade och outlösta patent och tillståndsbrev upplagd efter person (innehåller även breven) 1835-1842; förteckning över modeller och prov 1835-1856; förteckning över utfärdade patent upplagd efter person 1855-1863 samt förteckning över förfallna patent 1862-1865 
21820 – 1853Upplagt alfabetiskt efter sak 
31854 – 1881Upplagt alfabetiskt efter sak 
41867 – 1885Upplagt alfabetiskt efter sak 
51870 – 1884Konceptartad 
61876 – 1885Upplagt alfabetiskt men saknar ofta närmare kronologiska uppgifter 
71835 – 1885Alfabetisk liggare över patentinnehavare.
Utlånas ej. Mikrofiche i Riksarkivets forskarexpedition