bild
Serie

Förteckningar över stipendiater

Kommerskollegium

Liggare över arbetare m.fl. i kronologisk ordning 1877-1911 och över arbetare, tekniker, verkmästare och yrkesidkare i alfabetisk ordning 1877-1914, se industribyrån, tekniske konsulenten, serie D I

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11894 – 1908Band i kartong. Handelsstipendiater 
21914 – 1943Kortlåda. Handelsstudiestipendiater
1914, 1921-1923, exportstipendiater 1919, 1921-1943