bild
Serie

Skrivelser från landshövdingar och överståthållare

Kommerskollegium

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420132/1/E VII
TillståndsgivareS-avd, resp enhet
ArkivinstitutionRiksarkivet