bild
Serie

Särskilda utredningar och berättelser

Kommerskollegium

Serien i buntar och kartonger om ej annat anges.

Se separat specialförteckning över innehållet i vol 1-57.

Serien uppdelad på fyra ämnesområden:

a) Näringslivet i allmänhet samt åtskilliga ärenden vol 1-18, 74-79

b) Handel, sjöfart och fiske vol 19-38, 81-88

c) Lanthushållning och industri vol 39-62, 80, 89

d) Städerna och deras förvaltning vol 63-73

 Volymer (93 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700tNäringarna i Finland. Flera berättelser. Jfr vol 74 
21773Vol 2-6 Utredningar rörande handel och manufakturer med yttranden av landshövdingarna m.fl. ang. handelns och industrins tillstånd i olika delar av Sverige.
Län B-E
 
31773Län G-K 
41773Län M-S 
51773Län U-V 
61773Län Ö 
71859Näringarnas tillstånd. Utredning åt den s.k. finanskommittén 
81723Vol 8-13 Utredningar rörande utländsk handel och industri.
Reseberättelser av Jonas Alström(er) om Frankrike (jfr vol E I f:8)
 
91731 – 1746Reseberättelse om ryska handeln, projekt om Amerika och Afrika m.m. Jfr vol 76 
101750 – 1788Reseberättelser av Bauer 1750, Delphin 1765 och Tulin 1788 
111750t2 band. Reseberättelser av Hultstedt; bd 2 innehåller även Berchs berättelse om spetsknypplingen i Vadstena 1757 
121750t – 1760tReseberättelser av Ekman, Berch och Bavard 
131838 – 1872Reseberättelser om Parisutställningen av Engelke 1839, om slöjderna av Palmstedt m.m. 
141840 – 1843Vol 14-15 Utredningar rörande konsulatväsen.
Nr 1
 
151844 – 1857Nr 3. Utredningar ang. flaggor åt konsulerna 1844-1847, konsulsstadgan 1857 
161832 – 1833Utredning ang. kontingentborgare 
171770 – 1847Utredningar ang. varupriser 1770 och 1846-1847 
181742 – 1850Åtskilliga ärenden, bl.a. ang. lotsväsendet 1742, judereglementet 1779, "sjukberättelse" 1840, blysalters begagnande vid sockerraffinering 1850 
191758Svensk-rysk handelstraktat 
201769 – 1770Handelsbalansen, berättelser 
211761 – 1790Handelsbalansen, sammandragstabeller 1761-1770, 1771-1780, 1774-1790 
221748 – 1765Utredning ang. socker- och kramhandeln 1748, spannmålshandeln 1750-1752 och 1765 
231799 – 1805Exporterade lurendrejerivaror 
241820Sjöfarten på Norge 
251764 – 1838Skeppsmätning 
261853Skeppshandlingars förande 
271849 – 1854Utredning ang. mäklarearvode 1849 och ang. skeppsklarerareordning 1854 
281816 – 1817Skeppsumgälder 1816, 1817. Jämförelse mellan förhållandena i Sverige och England 
291823 – 1833Hamnavgifter 1823-1826, 1831-1833. Jfr städernas inkomster och tolag vol 67-70 
301748 – 1771Nödhjälpskassor åt sjömän, s.k. nationalkassor 
311819 – 1839Understöd åt sjömän 
321774 – 1824Sjömanshus 
331747 – 1763Fyrbåkar 
341853 – 1854Utländska fyrbåkar 
351709 – 1773Vol 35-36 Handel och sjöfart, åtskilliga utredningar.
Sjömän som lämnat Göteborg med fartyg till främmande orter 1709; Västerbottniska bondeseglationen 1768-1773; börsinrättning 1769; kruthandeln 1769-1770
 
361800tAllmogens fraktfart 1808; sjöfolks rymning 1822; handeln i Göteborg 1828; säkerhetsåtgärder vid ångmaskiner 1831; navigationsskolor 1842-1858; kruthandeln 1855 
371748 – 1754Fiskerier nr 1 
381831 – 1847Fiskerier nr 2 
391731 – 1733Lanthushållning 
401741Inbunden. Hushållningen vid Ekebergs sätesgård 
411739 – 1788Industriväxters odling. Landshövdingars berättelser om odling av hampa, lin, humle och potatis 
421740 – 1741Landshövdingars berättelser om plantager, schäferier och fabriker 
431741 – 1755Schäferier nr 1. Jonas Alströmers berättelser 
441739 – 1814Schäferier nr 2. Flera utredningar, bl.a. av Alströmer 
451770t – 1844Schäferier nr 3. Flera utredningar 
461755 – 1786Spinnerier 
471811 – 1837Klädesfabriker 
481794 – 1795Läderberedning 
491735 – 1788Pappersbruk 
501755 – 1812Järnmanufakturverk 
511880 – 1885Sala gruva. Jfr vol 89 
521748Fabriker i städerna 
531846 – 1850Fabriker i städerna 
541772 – 1773Vedödande fabriker 
551729 – 1741Fabriker nr 1. Flor, Viby, Barnängen, Alingsås m.fl. 
561746 – 1749Fabriker nr 2. Advokatfiskalen Bruseens berättelser om svenska fabriker 
571750 – 1773Fabriker nr 3. Reseberättelser, bl.a. assessor Dragmans rapport om tjänsteresa till Älvsborgs, Göteborgs och Bohus län 1760 
581733 – 1793Fabriker nr 4. Tegelslagerier 1733, sågverk 1747, glasbruk 1747-1751, tjärubränning 1751, pottaskebränneri 1753, glasbruk 1793 
591791Kortfabriker. Gamla vol 59 järnbruksstämplar 1884 (2 vol) överförda till bergsavdelningens arkiv 
601741 – 1742Inbunden. Norska kompaniet och dess fabriker 1741. Illustrationer 
611700tInbunden. Ny hallordning. Efter 1739 
621827 – 1839Ullkontorsinrättning 
631785 – 1800Stadsanläggning i Finland 1785, köpingarnas ställning 1799-1800 
641782 – 1784Städernas styrelse 
65a1773 – 1774Städernas valordning. Med register 
65b1773 – 1774Städernas valordning 
66a1826 – 1827Städernas inkomster och utgifter 1821-1825 
66b1826 – 1827Städernas inkomster och utgifter 1821-1825 
671830 – 1832Städernas tolag nr 1. Uppgifter om städernas inkomster 1827-1830 
681835 – 1836Städernas tolag nr 2. Uppgifter om städernas inkomster 1830-1834 
69a1838 – 1841Städernas tolag nr 3. Uppgifter om städernas inkomster 1834-1838 
69b1838 – 1841Städernas tolag nr 3.
Uppgifter om städernas inkomster 1834-1838
 
701871Städernas tolag nr 4 
711827 – 1828Städernas båtsmanshåll 
72a1773 – 1776Städernas åkerjord 
72b1777Städernas åkerjord 
731778Städernas handelsdistrikt 
741738 – 1786Rudenschölds relationer om Finland 1738 och 1741; Gadds berättelser om Finland 1759-1760, 1781-1783 och 1786; Jacob Stenius, Plan till communications befordrande (efter 1759); Karta över Finland 
751695Generalinspektoren Hägerflychts reserelation rörande handel, tullar m.m. på flera orter 
761670tHandeln med Ryssland 
771731 – 1753Utredningar rörande Ostindiska kompaniet, utlåtanden från landshövdingarna 
781848Berättelse av Liljewalch om den indokinesiska handeln 
791654 – 1748Utredningar rörande Skeppsbyggnadskompaniet i Riga, handeln med Portugal, Spanien och Amerika 
801770tTillverkningsbeskrivningar för pottaska, viktriol samt glaubersalt och soda 
811715 – 1736Svensk-spanska handelstraktaten 
821641 – 1840Bl.a. handelstraktater rörande Sverige och olika europeiska länder, Risinghs handskrift 
831652 – 1796Handelstraktater mellan Sverige och olika europeiska länder samt främmande länders handelstraktater 
841700tBetänkanden, relationer och projekt rörande handelns ställning 
851744 – 1752Spanska tulltaxan 1744 i handskrift av Jakob Martin Bellman, konsul i Spanien (Cadiz); Berättelse om handeln på Cadiz och Lissabon etc., i handskrift av R. Angerstein, daterad Bordeaux 21/10 1752, överlämnad till kollegiet 5/10 1756 
861720 – 1737Lotsinrättningen i Finska viken och Bottenviken. Utredningen avslutades med en gemensam skrivelse 9/11 1737 till Kungl. Maj:t från Kansli-, Kammar- och Kommerskollegierna. I Riksarkivets ämnessamling Lots- och fyrväsendet vol 2 finns handlingar, som tillhört den ursprungliga akten 
871827 – 1876Navigationsskolorna. Stadgar, stater, räkenskapshandlingar 
881849 – 1882Skrivelser och förordningar rörande emigrationssjöfarten 1849-1882. Uppgifter om antal utflyttade 1856-1860 
891818 – 1890tSala gruva och bergslag. Jfr vol 51