bild
Serie

Handlingar rörande sjöfartsbestämmelser m.m.

Kommerskollegium

Serien i kartonger om ej annat anges.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11665Band i bunt. Sveriges Rikes sjörätt 1665 
21729 – 1789Dykeriprivilegierna 1729 och 1770.
Projekt till försäkrings- och haveristadga 1750.
Assessorn Wadströms förslag till en utvidgad sjöassuransinrättning 1789 m.m.
 
31790 – 1865Diverse handlingar, bl.a. ang. fartygs signalering 1790-(1864), ryska tulltaxan 1842, förslag till reglemente för en pensionsanstalt för Svenska handelsflottans skeppare, styrmän och övrigt sjöfolk 1856, förslag till reglemente för sjömanshus 1862, förslag till reglemente för navigationsskolorna 1865