bild
Serie

Handlingar rörande skråordningar och hantverkerier

Kommerskollegium

Serien i kartonger om ej annat anges.

Vol 1-3 innehåller svar på kollegiets rundskrivelser den 8 april och 22 juli 1717 om hantverk i länen. Bl.a. inkrävdes skråordningar. Volymerna ordnade geografiskt. I vol 1 finns även bl.a. kollegiets koncept till allmän skråordning 1718 och till särskilda skråordningar för vissa ämbeten 1668, som senare använts som förlagor vid utfärdandet av andra dylika.

Om samlingen i vol 1-3 och närmare specifikation av innehållet se Bertil Boëthius, Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier 1717-18 i kommerskollegiets arkiv. MRA NF Ser 1 bd 4 (1916) s. 335-356.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11717 – 1718Diverse handlingar samt Blekinge, Gotlands och Gävleborgs (Västernorrlands) län 
21717Band och fascikel i bunt. Göteborgs och Bohus län 
31717Jönköpings, Kalmar, Kopparbergs, Kronobergs, Skaraborgs, generalguvernementet Skåne, Västerbottens och Östergötlands län 
41721 – 1828Handlingar rörande skråordningar och hantverkerier. Bl.a. skråbrev för mjölnare vid väderkvarnarna i Stockholm 1721, skråordning för Kristinehamn 1723, skråordning för garvare och karduansmakare 1726-1727, förteckning över utrikes ifrån inkomna hantverkare 1739-1740