bild
Serie

Handlingar rörande kollegiets organisation och förvaltning

Kommerskollegium

Serien i kartonger.

Serien utgörs till stor del av avskrifter och koncept.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11600t – 1800tReglementen och förslag för olika näringar och institutioner rörande bl.a. skråfrågan, navigationsskolor, kaperier, hallrätter och civilstaten 
21637 – 1888Instruktioner och reglementen för kollegiet, navigationen, manufakturen, handeln samt diskontfonderna 
31651 – 1772Instruktioner och reglementen för manufakturdivisionen. Med register 
41651 – 1863Avskrifter av kungliga brev och PM ang. kollegiets förvaltning. Krister Bondes konceptskrivelse ang. kollegiets inrättande m.m. 
51654 – 1845Kollegiets stater 
61675 – 1829Ämbetsinstruktioner 
71700t – 1800tFormulär för diarier, föredragningslistor m.m. 
81719 – 1837Instruktioner för konsuler och handelsagenter.
Förteckningar rörande konsularavgifter
 
91773 – 1888Kollegiets fastigheter 
101778 – 1830PM, statistik och redovisningar rörande kollegiets organisation 
111823 – 1871Kollegiets distributioner av trycksaker 
121942 – 1943PM och utredningar ang. organisation samt diarie- och registerföring inom kollegiet