bild
Serie

Tjänstemäns handlingar

Kommerskollegium

Serien i kartonger.

Tjänstemäns efterlämnade handlingar finns också i flera byråarkiv (motsv.).

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800tKommerserådet Adolf von Sydows handlingar rörande hantverkare, fabriker och hallrätter, städer, Eskilstuna, korrektionsinrättningar, Sveriges utrikes handel, handel och andra näringar 
21838 – 1943Kommerserådet Carl Ferdinand af Ströms handlingar - anteckningar, material rörande handel och sjöfart 1838-1871; generaldirektör Karl Axel Fryxells handlingar ang. Lastlinjekonferensen i London 1914; kommerserådet Siegfried Matz handlingar rörande Sveriges granitindustris exportförening 1930-talet - däribland exportföreningens egna handlingar såsom protokoll med bilagor vid sammanträde i Göteborg 23/5 1953 för behandling av frågan om bildande av Sveriges granitindustris exportförening, korrespondens i ärendet rörande färjetrafiken över Öresund 1942-1943 
31915 – 1924Generaldirektör Karl Axel Fryxells handlingar, kommissionshandlingar från första världskriget samt rapport afgifven af K.F Lundin öfver resa till Ryssland på uppdrag af Statens Lifsmedelskommission för ordnandet af spannmålstransporter m.m.
Kommersrådet Ragnar Sohlmans handlingar angående användningen av sulfitsprit såsom motorbränsle 1923 – 1924
Angående motorsprit i Frankrike 1923
P.M. angående sulfitsprit och brännoljor 1918
P.M. angående åtgärd för reglering av marknaden för sulfitsprit som motorbränsle och import av brännbara oljor 1919
Diverse trycksaker och strödda handlingar angående sulfitsprit som motorbränsle 1922 – 1924