bild
Serie

Verifikationer till räkenskaper över kollegiets egna medel

Kommerskollegium

Serien avslutad. Fortsätter i serie G VI a. Serien i kartonger vol 1-3, därefter inbunden.

Omfattar sjömansinvisningsmedel, arvsmedel, det forna Bergskollegiets medel m.m. Inkomstverifikationerna finns i band märkta A och utgiftsverifikationerna i band märkta B.

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11892A 
21892B 1 
31892B 2 
41893A 
51893B 1 
61893B 2 
71894A 
81894B 
91895A 
101895B 
111896A 
121896B 
131897A 
141897B 
151898A 
161898B 
171899A 
181899B 
191900A 
201900B 
211901A 
221901B 
231902A 
241902B 
251903A 
261903B 
271904A 
281904B 
291905A 
301905B 
311906A 
321906B