bild
Karta/ritning

Frimurare barnhusdirektionen. Handlingar rörande byggnadsarbeten vid kristineberg.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Diverse handlingar numrerade NS9:1,1 - NS9:1,24.