bild
Serie

Diarier över fraktstödsärenden

Statens biografbyrås arkiv

Serien i kartonger.
Handlingarna till diariet återfinns bland utbetalningsverifikationerna. Verifikationerna utgallrade enligt Biografbyråns beslut 1997-06-13 se serie D 6 Arkivförteckningar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11978 – 19841978 22/12 -1984 27/8