bild
Serie

Tjänstematriklar

Statens biografbyrås arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11911 – 1962Entledigad personal. 
21985 – 1995Entledigad personal 
31963 – 1984Entledigad personal 
41996 – 2004Entledigad personal 
52005 – 2010Entledigad personal