bild
Serie

Band 13: Delineationer och grundritningar fästningar och fort (Dahlberg)

Handritade Kartverk

 Kartor / ritningar (300 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
00011-2. Geometrisch Delineation utaf Gambla och Nya Calmare[...]1674Ej fjärrlån. 
00023. Delineation af Fästningen Calmar[...]1675Ej fjärrlån. 
00034. Delineation utaf fästningen i Calmar[...]1675Ej fjärrlån. 
00045. Delineation uthaf Staden och fästningen Calmar[...]1676Ej fjärrlån. 
00056. Delineation utaf fästningen Calmar[...]1677Ej fjärrlån. 
00067. Delineation af Calmare[...]1678Ej fjärrlån. 
00078. Delineation af Calmare[...]1679Ej fjärrlån. 
00089. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Calmare[...]1680Ej fjärrlån. 
000910. Plaan af Staden och festningen Calmare[...]1681Ej fjärrlån. 
001011. Geometrisch Delineation af festningen Calmare[...]1682Ej fjärrlån. 
001112. Geometrisch Plaan utaf Staden och festningen Calmar[...]1683Ej fjärrlån. 
001213. Plaan af Staden och festningen Calmare[...]1684Ej fjärrlån. 
001314. Plaan Af Staden och festningen Calmare[...]1685Ej fjärrlån. 
001415. Plaan af Staden och fästningen Calmar[...]1686Ej fjärrlån. 
001516. Planta af Staden och festningen Callmare.1687Ej fjärrlån. 
001617. Geometrish Plaan af Staden och festningen Callmare[...]1688Ej fjärrlån. 
001718. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Calmare[...]1689Ej fjärrlån. 
001819. [Kalmar.]1690?Ej fjärrlån. 
001920. Delineation af Calmare[...]1691Ej fjärrlån. 
002021. Geometrisch Plan af festningen Calmare[...]1692Ej fjärrlån. 
002122. Geometrisch Plan af festningen Calmare[...]1693Ej fjärrlån. 
002223. Geometrisch Plan af festningen Calmare.1694Ej fjärrlån. 
002325. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Calmare.1696Ej fjärrlån. 
002426. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Calmare.1697Ej fjärrlån. 
002529. Grimskiär Skantz med Calmare[...]1686Ej fjärrlån. 
002630. Öfwerstens, Krijgs Rådetz och General Quartermestaren, Wälborne herr Erich Dahlbergs Desein öfwer ett Åttkantigt Torn medh Grimskiäär Anno 1686.1686Ej fjärrlån. 
002731-32. Geometrisk Grundtrijtning aff Tråsöön medh deromkring Liggande hålmar, hwar uppå Sedermera Carls Crona bÿgdt är[...]1681Ej fjärrlån. 
002833-34. [Karlskrona.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
002948-49. Geometrisch Plaan och Delineation af Carlscrona[...]1697Ej fjärrlån. 
003050a. Hans Excell:ce Kongl: Rådetz och Fäldtmarskallens Grefwe Erich Dahlbergs Desein öfwer någre Wärck som Separera Skiepsflåttan och Wärfwet ifrån Staden Carlscrona[...]1694Ej fjärrlån. 
003150b. Geometrisch Delineation af det till Flåttans Försäkring med 100 knechtar i 5 Månader anordnade separationswerket i Carlscrona.1695Ej fjärrlån. 
003251a. Geometrisch Plaan af dee Wärck som separera Flåttan och Wärfwet ifrån Staden Carlscrona[...]1696Ej fjärrlån. 
003351b. Geometrisch Delineation af separations Wercket uthi Carlscrona[...]1697Ej fjärrlån. 
003454a. Capitain Stuwardts Deseing opå Klippan Drottningeskiäär.1680Ej fjärrlån. 
003554b. Öfwersten Erich Dahlbergs Deseing opå Klippan Drottningeskiär.1680Ej fjärrlån. 
003666. [Drottningskär.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
003768 [Drottningskär.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
003870. Geometrisch Delineation af Siöö Castelet Dronningskäär[...]1694Ej fjärrlån. 
003971. Grund Rijtning och Profil af Siöö Castelet Dronningskäär.1694Ej fjärrlån. 
004073. Geometrisch Plaan af Siöö Casteelet Drottningskiäär.1695Ej fjärrlån. 
004174. Geometrisch Plaan af Siöö Castelet Dronningeskäär[...]1696Ej fjärrlån. 
004275. Geometrisch Delineation af SiööCastelet Dronningeskiäär.1697Ej fjärrlån. 
004378. Geometrisch Delineation uthaf Siö Casteelet Kongsholmen[...]1697Ej fjärrlån. 
004482. Geometrisch Plaan utaf Staden och festningen Giötheborgh[...]1675Ej fjärrlån. 
004583. Plaan af Staden och festningen Giötheborgh[...]1675Ej fjärrlån. 
004684. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Giötheborgh[...]1676Ej fjärrlån. 
004785. Geometrisch Plaan Af fästningen Giötheborg[...]1677Ej fjärrlån. 
004886. Delineation af Staden och fästningen Giötheborg[...]1678Ej fjärrlån. 
004987. Geometrisch Plan af Fästningen Giötheborg[...]1679Ej fjärrlån. 
005088. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Giötheborg[...]1680Ej fjärrlån. 
005189. [Göteborg.]1681?Ej fjärrlån. 
005290. [Göteborg.]1682?Ej fjärrlån. 
005391. Geometrisch Plan af Staden och festningen Giötheborgh[...]1683Ej fjärrlån. 
005492. [Göteborg.]1684?Ej fjärrlån. 
005593. [Göteborg.]1685?Ej fjärrlån. 
005694. Geometrisch Plaan af Staden och Fästningen Giötheborgh[...]1685Ej fjärrlån. 
005795. Fästningen Giötheborgh[...]1685Ej fjärrlån. 
005896. [Göteborg.]1685?Ej fjärrlån. 
005997. [Göteborg.]1685?Ej fjärrlån. 
006098. Geometrisch Plan af Fästningen Giötheborg[...]1687Ej fjärrlån. 
006199. Geometrisch Plan af Staden och Fästningen Giötheborg[...]1688Ej fjärrlån. 
0062100. Plaan uthaf Staden och Fästningen Giötheborg[...]1689Ej fjärrlån. 
0063101. Geometrisch Delineation af Fästningen Giötheborg[...]1690Ej fjärrlån. 
0064102. Delineation af Staden och Fästningen Giötheborg.1691Ej fjärrlån. 
0065103. Delineation af Staden och Fästningen Giötheborgh[...]1692Ej fjärrlån. 
0066104. Geometrisch Plaan af Fästningen Giötheborg.1693Ej fjärrlån. 
0067105. Delineation öfwer Staden och Fästningen Giöteborgh.1694Ej fjärrlån. 
0068106. Geometrisch Plaan af Staden Giöteborgh.1695Ej fjärrlån. 
0069107. Geometrisch Plan af Staden och Fästningen Giötheborg.1696Ej fjärrlån. 
0070108. Geometrisch Delineation opå Staden och Festningen Giötheborg.1697Ej fjärrlån. 
0071110. [Göteborg.]1697?Ej fjärrlån. 
0072112-113. Öfwersten Krigs Rådets och General Quartermestaren Wälb:ne herr Erich Dahlbergs Dessein öfwer ett Torn opå Gullberget[...]1686Ej fjärrlån. 
0073114. Geometrisch Delineation öfwer Gulbergs Klippa[...]1687Ej fjärrlån. 
0074116. Plan och Profil af Tornet på Gullberget wedh Giötheborgh Wästgiöta Lejonet.1687Ej fjärrlån. 
0075117. Plaan och Profil af Wästgiöta Leijonet[...]1688Ej fjärrlån. 
0076118. Geometrisch Plaan och Profil af Tornet Wästgiöta Leijonet[...]1689Ej fjärrlån. 
0077119. Plaan och Profil af Wästgiöta Leijonet[...]1690 – 1693Ej fjärrlån. 
0078122-123. Ryszåhs Schantz.1680Ej fjärrlån. 
0079124. Geometrisch Plaan af Ryszåås Schatz[...]1680Ej fjärrlån. 
0080126-127. General Maioren och Landzhöfdingen Herr Erich Dahlbergs Dessein öfwer ett Torn som skall byggias på högsta knalln af Ryszåhsen[...]1686Ej fjärrlån. 
0081128. Geometrisch Delineation af Tornet Cronan[...]1687Ej fjärrlån. 
0082129-130. Plaan af tridie Estagen och Stån* för Stykerne samt faciate af Tornet Cronan.1687?Ej fjärrlån. 
0083131. Geometrisch Delineation af Tornet Cronan[...]1688Ej fjärrlån. 
0084132. Geometrische Planeroch Profil opå Tornet Cronan.1689Ej fjärrlån. 
0085133. Plaan och Profil af Tornet Cronan[...]1690Ej fjärrlån. 
0086134. Delineation. Af Tornet Opå Ryszåhsen[...]1696Ej fjärrlån. 
0087135. Geometrisch Plaan och Profil öfwer Tornet Cronan.1697Ej fjärrlån. 
0088136. Geometrisch Plaan af Siöö-Castelet Nya Elffsborgh.1697Ej fjärrlån. 
0089138. Geometrisch Plaan af Slottet och Fästningen Båhus[...]1678Ej fjärrlån. 
0090154. Geometrisch Delineation af Slottet Båhus[...]1695Ej fjärrlån. 
0091155. Geometrisch Delineation af Slottet och Fästningen Båhus[...]1696Ej fjärrlån. 
0092156. Geometrisch Plaan af Slåttet och fästningen Båhuus[...]1697Ej fjärrlån. 
0093158. Geometrisch Delineation Opå Carlsteen Wedh Marstrand[...]1670Ej fjärrlån. 
0094160. Geometrisch Plaan af Castelet Carlsten.1683Ej fjärrlån. 
0095162. Delineation af Castelet Wedh Marstrand, Carlsteen.1692Ej fjärrlån. 
0096163. Delineation af Castelet Wedh Marstrandh Carlsteen.1693Ej fjärrlån. 
0097164. Geometrisch Delineation af Carlsteen.1694Ej fjärrlån. 
0098165. Geometrisch Plaan af Castelet Wedh Marstrandh Carlsteen.1695Ej fjärrlån. 
0099166. Geometrisch Delineation af Castelet och festningen Carlsteen.1696Ej fjärrlån. 
0100167. Geometrisch Delineation utaf festningen Carlsteen wedh Marstrad[...]1697Ej fjärrlån. 
0101168. Geometrisch Delineation Uthaf Staden och fästningen Malmöö.1672Ej fjärrlån. 
0102169. Geometrisch Delineation af Fästningen Malmöö.1673Ej fjärrlån. 
0103170. Geometrisch Plaan af Staden och Fästningen Malmöö[...]1673Ej fjärrlån. 
0104171. Geometrisch Delineation af Staden och Fästningen Malmöö.1674Ej fjärrlån. 
0105172. Geometrisch Plaan af Staden och Fästningen Malmöö.1675Ej fjärrlån. 
0106173. [Malmö.]1676?Ej fjärrlån. 
0107174. [Malmö.]1677?Ej fjärrlån. 
0108175. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Malmöö.1678Ej fjärrlån. 
0109176. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö[...]1679Ej fjärrlån. 
0110177. Geometrisch Plaan af Staden och fästnin: Malmöö[...]1680Ej fjärrlån. 
0111178. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö[...]1681Ej fjärrlån. 
0112179. [Malmö.]1682?Ej fjärrlån. 
0113180. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Malmöö[...]1683Ej fjärrlån. 
0114181. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö.1684Ej fjärrlån. 
0115182. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö.1685Ej fjärrlån. 
0116183. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö.1686Ej fjärrlån. 
0117184. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö[...]1687Ej fjärrlån. 
0118185. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö.1688Ej fjärrlån. 
0119186. Geometrisch Plan af Staden och fästningen Malmöö[...]1689Ej fjärrlån. 
0120187. Geometrisch Plan af Staden och fästning Malmöö.1690Ej fjärrlån. 
0121188. [Malmö.]1690?Ej fjärrlån. 
0122189. Geometrisch Plaan aff Staden och fästningen Malmöö.1691Ej fjärrlån. 
0123190. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Malmöö.1692Ej fjärrlån. 
0124191. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Malmöö[...]1693Ej fjärrlån. 
0125192. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Malmöö[...]1694Ej fjärrlån. 
0126193. [Malmö.]1695?Ej fjärrlån. 
0127194. [Malmö.]1696?Ej fjärrlån. 
0128195. Geometrisch Plaan af Staden och Fästningen Malmöö.1697Ej fjärrlån. 
0129197-198. Geometrisch Plaan utaf Staden och festningen Narfwen[...]1681Ej fjärrlån. 
0130199. [Narva.]1681?Ej fjärrlån. 
0131200. Plan af Staden och festningen Narfwen[...]1682Ej fjärrlån. 
0132201. Plaan af Staden och festningen Narfwen[...]1683Ej fjärrlån. 
0133202. Plaan af Staden och festningen Narfwen.1684Ej fjärrlån. 
0134203. Plaan aff Staden och festningen Narfwen[...]1685Ej fjärrlån. 
0135204. Plaan af Staden och festningen Narfwen.1686Ej fjärrlån. 
0136205. Plan af Staden och festningen Narfwen.1687Ej fjärrlån. Blyertsanteckning från 1791. 
0137206. Plaan af Staden och festningen Narfwen.1688Ej fjärrlån. 
0138207. Plaan af fästningen Narfwen.1689Ej fjärrlån. 
0139208. Geometrisch Plan af Staden och fästningen Narfwen.1690Ej fjärrlån. 
0140209. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Narfwen.1691Ej fjärrlån. 
0141210. Geometrisch Plan af Staden och fästningen Narfwen.1692Ej fjärrlån. 
0142211. Plaan af festningen Narfwen.1693Ej fjärrlån. 
0143212. Geometrisch Plaan af fästningen Narfwen.1694Ej fjärrlån. 
0144213. Geometrisch Delineation uthaf Staden och fästningen Narfwen[...]1695Ej fjärrlån. 
0145214. Delineation af Staden och fästningen Narfwen.1696Ej fjärrlån. 
0146215. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Narfwen.1697Ej fjärrlån. 
0147219. Geometrisch Plaan af fästningen Nöteborgh.1697Ej fjärrlån. 
0148221. Geometrisch Delineation af fästningen Kexholm.167-? – 169-?Ej fjärrlån. 
0149223-224. Geometrisch Plaan utaf Staden Räfwell[...]1675Ej fjärrlån. 
0150225. Herr Grefwe Gustaf Oxenstiernas Dessein öfwer Räfwel[...]1675Ej fjärrlån. 
0151226. General Maior Jacob Stahls Dessein öffwer Refwel Anno 1675.1675Ej fjärrlån. 
0152227. Staden Slottet och Doomberget uthi Refwel[...]1676Ej fjärrlån. 
0153229. Staden Slottet och Doomberget wedh Refwel[...]1677Ej fjärrlån. 
0154230. Staden Slottet och Doomberget Refwel[...]1678Ej fjärrlån. 
0155231. Staden Slottet och Doomberget Refwel[...]1679Ej fjärrlån. 
0156232. Plan af Staden Slottet och Doomberget Refwel[...]1680Ej fjärrlån. 
0157233. Grundtrijs af Staden Slottet och Doomemen i Refwel[...]1681Ej fjärrlån. 
0158234. Staden Slottet och Doomen uthi Refwel[...]1682Ej fjärrlån. 
0159235. Plaan af Staden Slottet och Doomen Refwel[...]1683Ej fjärrlån. 
0160236. Staden Slottet och Doomen Refwel[...]1684Ej fjärrlån. 
0161237. Staden Slottet och Doomen Räfwall[...]1685Ej fjärrlån. 
0162238. Staden Slottet och Dommen wedh Räfwell[...]1686Ej fjärrlån. 
0163239. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Refwal.1687Ej fjärrlån. 
0164240. Plaan af Staden och Slåttet Refwall[...]1688Ej fjärrlån. 
0165241. Plan af Stadenoch Slåttet Räfwall[...]1689Ej fjärrlån. 
0166242. Plaan af Staden och fästningen Refwal[...]1690Ej fjärrlån. 
0167243. Plan af Staden och fästningen Refwal[...]1691Ej fjärrlån. 
0168244. Plaan af Staden och Slåttet Refwal[...]1692Ej fjärrlån. 
0169245. Plan af Staden och fästningen Refwal[...]1693Ej fjärrlån. 
0170246. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Refwal[...]1694Ej fjärrlån. 
0171247. Gometrisch Charta af Staden och festningen Refwall[...]1695Ej fjärrlån. 
0172248. Geometrisch Charta öfwer Staden och festningen Refwal.1696Ej fjärrlån. 
0173249. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Refwal[...]1697Ej fjärrlån. 
0174251-252. Geometrisch Delineation utaf Slottet och Castelet uthi Riga[...]1683Ej fjärrlån. 
0175253-254. Plaan af Slottet och Castelet uthi Riga[...]1683Ej fjärrlån. 
0176255-256. Geometrisch Plan af Slottet och Castelet uthi Riga[...]1684Ej fjärrlån. 
0177257. Geometrisch Plaan af Slottet och Castelet uti Riga[...]1685Ej fjärrlån. 
0178258. [Riga.]1686?Ej fjärrlån. 
0179259. Geometrisch Plaan af Riga Casteel.1687Ej fjärrlån. 
0180260. Geometrisch Plaan uthaf Riga Casteel.1687Ej fjärrlån. 
0181261. Geometrisch Delineation af Riga Casteel.1688Ej fjärrlån. 
0182262. Delineation och Plaan af Riga Casteel.1689Ej fjärrlån. 
0183263. Geometrisch Plaan af Riga Castel.1690Ej fjärrlån. 
0184264. Geometrisch Plaan af Riga Castel.1691Ej fjärrlån. 
0185265. Geometrisch Plaan aff Riga Casteel.1692Ej fjärrlån. 
0186266. Geometrisch Plaan af Riga Castel.1693Ej fjärrlån. 
0187267. Geometrisch Plaan af Riga Castel[...]1694Ej fjärrlån. 
0188268. Riga Castel.1696Ej fjärrlån. 
0189269. Geometrisch Plaan uthaf Riga Castel:1695Ej fjärrlån. 
0190270. Geometrisch Plaan af Riga Castel.1697Ej fjärrlån. 
0191272. Geometrisch Delineation af Staden och festningen Riga[...]1683Ej fjärrlån. 
0192273. Geometrisch Plaan uthaf Staden Riga[...]1683Ej fjärrlån. 
0193274. Geometrisch Plaan uthaf Staden Riga[...]1684Ej fjärrlån. 
0194275. Geometrisch Plaan af Staden Riga[...]1685Ej fjärrlån. 
0195276. Plaan af Staden och festningen Riga[...]1686Ej fjärrlån. 
0196277. Geometrisch Plaan af Staden Riga[...]1687Ej fjärrlån. 
0197278. Plaan af Staden Riga[...]1688Ej fjärrlån. 
0198281. Plaan af Staden Riga[...]1691Ej fjärrlån. 
0199282. Plaan af Staden Riga.1692Ej fjärrlån. 
0200283. Geometrisch Delineation af Staden Riga.1693Ej fjärrlån. 
0201284. Geometrisch Plaan af Staden Riga.1694Ej fjärrlån. 
0202287. Delineation af Staden och fästningen Riga.1697Ej fjärrlån. 
0203288. Geometrisch Delineation uthaf Cobrons Schanz.1697Ej fjärrlån. 
0204289. Geometrisch Delineation af Cobrons Schantz.1697?Ej fjärrlån. 
0205292-293. Geometrisch Delineation opå festningen Nymynde[...]1682Ej fjärrlån. 
0206294. Geometrisch Plaan uthaf festningen Neymynde[...]1682Ej fjärrlån. 
0207295-296. Plaan uthaf festningen Nymynde[...]1682Ej fjärrlån. 
0208297. Geometrisch Plaan af festningen Neumünde[...]1683Ej fjärrlån. 
0209298. Geometrisch Plaan af festningen Neumünde[...]1684Ej fjärrlån. 
0210299. Geometrisch Plaan af festningen Neümünde[...]1685Ej fjärrlån. 
0211300. Geometrisch Plaan uthaf festningen Neumunde[...]1686Ej fjärrlån. 
0212301. Geometrisch Plaan af festningen Nymynde[...]1687Ej fjärrlån. 
0213302. Geometrisch Plaan uthaf festningen Neümünde[...]1688Ej fjärrlån. 
0214303. Geometrisch Plaan uthaf festningen Neumunde[...]1689Ej fjärrlån. 
0215304. Geometrisch Plan af festningen Nymynde[...]1690Ej fjärrlån. 
0216305. Geometrisch Plaanaf festningen Nymynde[...]1691Ej fjärrlån. 
0217306. Geometrisch Plaan af fästningen Nymynde.1692Ej fjärrlån. 
0218307. Geometrisch Plaan af festningen Nymynde.1693Ej fjärrlån. 
0219308. Plaan af fästningen Nymynde.1694Ej fjärrlån. 
0220309. Delineation af festningen Nymynde.1695Ej fjärrlån. 
0221310. Geometrisch Plaan af festningen Nymynde.1696Ej fjärrlån. 
0222312. [Neumünde.]1697?Ej fjärrlån. 
0223313. Geometrisch Plaan af Slottet Kåkenhusen.167-? – 169-?Ej fjärrlån. 
0224317. Geometrisch Delineation Opå Staden och festningen Pernou[...]1695Ej fjärrlån. 
0225318. Geometrisch Delineation af Staden och festningen Pernou.1696Ej fjärrlån. 
0226319. Geometrisch Delineation af Staden Dorpat.1680Ej fjärrlån. 
0227320. Geometrisch Delineation af Staden Dorpat.1681Ej fjärrlån. 
0228321. Geometrisch Plaan af Staden Dorpat.1682Ej fjärrlån. 
0229322. Plaan af Staden Dorpat.1683Ej fjärrlån. 
0230323. Plaan af Staden Dorpat.1684Ej fjärrlån. 
0231324. Plaan af Staden Dorpat.1685Ej fjärrlån. 
0232325. Plaan af Staden Dorpat.1686Ej fjärrlån. 
0233326. Plaan af Staden Dorpat.1687Ej fjärrlån. 
0234327. Plaan Uthaf Staden Dorpat.1688Ej fjärrlån. 
0235328. Plaan Uthaf Staden Dorpat.1689Ej fjärrlån. 
0236333-334. Geometrisch Plaan Öfwer Staden Dorpat.1696Ej fjärrlån. 
0237335. Plaan af Slåttet Arnsborgh[...]1676Ej fjärrlån. 
0238336. Plaan af Arnsborgh[...]1676Ej fjärrlån. 
0239337. Plaan af Arnsborgh[...]1677Ej fjärrlån. 
0240338. Plaan af Arnsborgh.1678Ej fjärrlån. 
0241339. Plaanb af Slåttet Arnsborgh.1679Ej fjärrlån. 
0242340. Plaan af Slåttet Arnsborgh[...]1680Ej fjärrlån. 
0243341. Plaan af Arnsborgh[...]1684Ej fjärrlån. 
0244342. Plaan aff Arnsborgh[...]1685Ej fjärrlån. 
0245343. Plaan af Arnsborgh[...]1686Ej fjärrlån. 
0246344. Plaan af Arnsborgh[...]1687Ej fjärrlån. 
0247345. Plaan af Arnsborgh[...]1688Ej fjärrlån. 
0248346. Plaan af festningen Arnsborgh[...]1689Ej fjärrlån. 
0249347. [Arensburg.]1690?Ej fjärrlån. 
0250348. Plaan af Slottet och fästningen Arnsborgh.1691Ej fjärrlån. 
0251349. Plaan af Slottet och fästningen Arnsborgh.1692Ej fjärrlån. 
0252350. Plan af Slottet och fästningen Arnsborgh.1693Ej fjärrlån. 
0253351. Plan af Slottet och fästningen Arnsburgh.1694Ej fjärrlån. 
0254352. Geometrisch Plaan af Slåttet Arnsborg[...]1695Ej fjärrlån. 
0255353. Grundtrijtning öfwer Slåttet Arensburgh[...]1696Ej fjärrlån. 
0256354. Geometrisch Delineation af Slåttet Arensborgh[...]1697Ej fjärrlån. 
0257356-357. Stade Anno 1679[...]1679Ej fjärrlån. 
0258358. Geometrisch Delineation af Staden Stade[...]1682Ej fjärrlån. 
0259360. [Stade.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
0260362. [Stade.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
0261363. [Stade.]168-? – 169-?Ej fjärrlån. 
0262372. Geometrisch Delineation af Staden Stade.1697Ej fjärrlån. 
0263373. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Wismar[...]1681Ej fjärrlån. 
0264374. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Wismar[...]1681Ej fjärrlån. 
0265375. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Wismar.1682Ej fjärrlån. 
0266376. Plaan aff Staden och festningen Wismar.1683Ej fjärrlån. 
0267377. Plaan aff Staden och festningen Wismar[...]1684Ej fjärrlån. 
0268378. Geometrisch Plaan af Staden och festningen Wismar[...]1685Ej fjärrlån. 
0269379. Staden och festningen Wismar[...]1686Ej fjärrlån. 
0270380. Delineation Af Staden och festningen Wismar[...]1687Ej fjärrlån. 
0271381. Delineation Af Staden och festningen Wismar[...]1688Ej fjärrlån. 
0272382. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Wismar.1689Ej fjärrlån. 
0273383. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Wismar.1690Ej fjärrlån. 
0274384. Geometrisch Plaan af Staden och fästningen Wismar[...]1691Ej fjärrlån. 
0275385. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Wismar.1692Ej fjärrlån. 
0276386. Geometrisch Delineation af Staden och fästningen Wismar.1693Ej fjärrlån. 
0277387. Geometrisch Plan och Delineation af Staden och fästningen Wismar.1694Ej fjärrlån. 
0278388. Profiler öfwer arbetet för Wissmar Pro Anno 1694.1694Ej fjärrlån.
Dokumentet återfinns på bladets baksida.
 
0279389. Geometrisch Plan af Staden och fästningen Wissmar[...]1695Ej fjärrlån. 
0280390. Geometrisch Plan af Staden och fästningen Wissmar[...]1696Ej fjärrlån. 
0281391. Geometrisch Delieation af Staden och fästninge Wismar[...]1697Ej fjärrlån. 
0282392. Geometrisch Delineation uthaf Hwalfisken[...]1681Ej fjärrlån. 
0283393. Proiect af en af Steen oppmuhrat Redoute, som den af Konungen i Dannmaret igenom Öfwersten Voigten opå Hwalfisken[...]1682Ej fjärrlån. 
0284394-395. Plaan och Profil öfwer Hwalfisken[...]1682Ej fjärrlån. 
0285396. Delineation af Hwalfisken[...]1683Ej fjärrlån. 
0286397. Delineation af Hwalfisken[...]1684Ej fjärrlån. 
0287398. Delineation af Hwalfisken[...]1685Ej fjärrlån. 
0288399. Delineation af Hwalfisken[...]1686Ej fjärrlån. 
0289400. Delineation af Hwalfisken 1687.1687Ej fjärrlån. 
0290402. Delineation af Hwalfisken[...]1688Ej fjärrlån. 
0291403. Hwalfisken[...]1689Ej fjärrlån. 
0292404. Dessein opå en hwälfd Hufwa öfwer Hwalfisk Tornet[...]1692. Dessein öfwer Hwalfisk Tornet[...]1693. Delineation af Hwalfisken för Wissmar sambt 1693[...]. Delineation öfwer Tornet på Hwalfisken iepte 1694[...]1694Ej fjärrlån. 
0293406-407. Geometrisch Plaan och Delineation af Staden och fästningen Stralsundh.1685Ej fjärrlån. 
0294417. Geometrisch Plaan af det 1689 anlagde nya Hornwärcket för Knijper Tohr uthi Strålsundh.1691Ej fjärrlån. 
0295418. Geometrisch Plaan af Hornwercket för Knijper Tohr i Strålsundh.1692Ej fjärrlån. 
0296419. Geometrisch Plaan af Hornwercket för Knijper Tohr i Strålsundh.1693Ej fjärrlån. 
0297420. Geometrisch Plaan af Hornwercket för Knijps Tohr uthi Stralsundh[...]1694Ej fjärrlån. 
0298421. Geometrisch Plaan Uthaf det Nya Hornwärcket för Knijper Tohr i Stralsundh.1695Ej fjärrlån. 
0299422. Geometrisch Delineation af Nya Hornwercket i Strålsund[...]1696Ej fjärrlån. 
0300423. Delineation af Hornwerket för Knijper Tohr uthi Strålsundh[...]1697Ej fjärrlån.