bild
Serie

Svenska gymnastik (och idrotts-) förbundet

Sveriges Riksidrottsförbund

Svenska gymnastikförbundet stiftades vid en internationell gymnastikfest i Stockholm i maj 1891. I januari 1893 antogs stadgar. 1896 utvidgades förbundet till Svenska gymnastik- och idrottsförbundet, sedan ett rent idrottsligt förbund, Svenska idrottsförbundet, bildats i Göteborg året dessförinnan. Då Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (nuvarande Sveriges riksidrotts- förbund) tillskapades 1903, upphörde gymnastikförbundet. Följande år uppstod inom det nya riksförbundets ram en rad sektioner för de skilda idrotts- grenarna, bl.a. en gymnastik- sektion under namnet Svenska gymnastikförbundet. Detta "nya" gymnastikförbunds arkiv förvaras i riksarkivet.

Serien inbunden.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11891 – 1901Protokoll och fullmakter. 
21891 – 1903Korrespondens. 
31894 – 1902Årsrapporter m.m. (även verifikationer 1893-1894). 
41891 – 1901Handlingar rörande tävlingar och evenemang. 
51891 – 1902Utländsk korrespondens. 
61893 – 1902Kopiebok. 
71900 – 1902Konceptbok.