bild
Serie

Band 1: Landskaps- och länskartor Sverige (Dahlberg)

Handritade Kartverk

 Kartor / ritningar (32 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
00011. Geographisch Charta uthaf Upplandh.1698Ej fjärrlån. 
00022. Geographisch Charta öfwer Sudermannia Australis Eller de Deel af Södermanland som kallas Nykiöpings Lähn.1698Ej fjärrlån. 
00033. Geographisch Charta Upå alla Landz: och Allmene Wägar samt krogar Giästgifwe Gårdar och Mijhltahl uthi Nykiöpings Lähn.1698Ej fjärrlån. 
00044. Geographisch Charta af Sudermannia Borealis eller Gripsholms Lähn.1698Ej fjärrlån. 
00055. Geographisch Charta och Delineation af Mälaren Medh des Omliggiande Städer och Landskaper.1698Ej fjärrlån. 
00066. Geographisch Charta uthaf en Deel af Östergiöthlandh.1698Ej fjärrlån. 
00077. Geographisch Charta af Lindkiöpings Lähn I Östergiötland.1698Ej fjärrlån. 
00088. Chorographisch Charta och Delineation af Wästanstång.1698Ej fjärrlån. 
00099. Delineation utaf Gottland.1698Ej fjärrlån. 
001010. General Charta eller Geographisch Afritning öfwer Wästergiötland, Daal, Halland och Bahuus Lähn.1698Ej fjärrlån. 
001112. Geographisch Charta uthaf Skaraborgs och Elfsborgs Lähner[...]1698Ej fjärrlån. Kommer före nummer 11 i bandet. 
001211. Geographisch Delineation och General Charta öffwer Wästergiötland och Angrensande Lähn.1698Ej fjärrlån. Kommer efter nummer 12 i bandet. 
001313. Geographisch Charta och Delineation öfwer Skaraborgs Lähn.1698Ej fjärrlån. 
001414. Geographisch afritning utaf Elfsborgs Lähn.1698Ej fjärrlån. 
001515. Geographisch eller General Charta öfwer Jönkiöpings Lähn...1698Ej fjärrlån. 
001616. Geographisch Charta uthaf Calmare Lähn[...]1698Ej fjärrlån. 
001717. Geographisch Charta aff Calmare Lähn.1698Ej fjärrlån. 
001818. Charta utaf Ööland.1698Ej fjärrlån. 
001919. Geographisch Charta af Cronebergs Lähn.1698Ej fjärrlån. 
002020. Delineation öfwer Ydre och Kinds Härader uthi Småland och Cronebergs Lähn.1698Ej fjärrlån. Ydre och Kinds Härader ligger inte i Kronobergs län. De ligger i Östergötlands län. 
002121. Geographisch Delineation öfwer Konge, Kinnewalds, Albo och Norrwidinge Härader uthi Smålandh och Kronebergs Lähn.1698Ej fjärrlån. 
002222. Geographisch Charta Öffwer Stora Kopparbergs Höfdinge dömme[...]1698Ej fjärrlån. 
002323. General Charta af Nerike och Wärmeland.1698Ej fjärrlån. 
002424. General Charta uthaf Nerike och Wäermeland.1698Ej fjärrlån. 
002525. Charta och Delineation af Wärmelands Daal[...]1698Ej fjärrlån. 
002626. Geographisch Charta öfwer en deel af Gräntzen emellan Wärmeland och Norige[...]1698Ej fjärrlån. 
002727. Geographisch Delineation uthaf Melpadh.1698Ej fjärrlån. 
002828. Gegraphisch Charta öfwer Skåne[...]1698Ej fjärrlån. 
002929. Geographisch Charta öffwer JempteLand och Herredahlen[...]1698Ej fjärrlån. 
003030. Charta Delineation af Herredahlen.1698Ej fjärrlån. 
003131. Geographisch Charta öfwer Dronheems Lähn.1698Ej fjärrlån. 
003232. Geographisch Delineation och Charta öfwer Drontheems, Bergens och Agerhuus Lähner i Norie[...]1698Ej fjärrlån.