bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 3. Första wåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med tusch. Lagad med viss informationsförlust.