bild
Karta/ritning

Project till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 5. Tredje wåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med tusch. Lagad.