bild
Arkiv

Vagnmakareämbetet

SKRÅARKIV

VAGNMAKAR ÄMBETET (66/84)

INLEDNING

Vagnmakare var egentligen en bland flera yrkesgrupper som tillverkade vagnar. Bland dem som också var delaktiga i tillverkningen av en vagn hörde hjulmakaren, smeden, hovslagaren, snickaren, korgmakaren, sadelmakaren, snörmakaren, gördelmakaren och tapetseraren. Alla dessa hantverkare hade sina speciella tillverkningsområden. Vagnmakarens insats bestod främst i att tillverka hjul och vagnars och kärrors underreden. Skillnaden mellan vagnar och kärror är att de förra I ar fyra hjul och de senare två.

Från 1500-talet finns skriftliga uppgifter om vagnmakare, även kallade hjulmakare vid den tiden. År 1663 bildades Vagnmakareämbetet i Stockholm. Allteftersom efterfrågan på vagnar ökade för adeln och förmögna borgare ökade antalet vagnmakerier, särskilt under senare delen av 1700-talet och verkstäderna expanderade ytterligare under 1800-talet. Kommerskollegium beslöt 1831 att bygga det av vagnar skulle inordnas under fabrikshanteringarna (Hallrätten) då så många hantverkare var inblandade i vagnstillverkningen att produktionen hämmades av skråbestämmelserna. Skråväsendet upplöstes den 22 december 1846.

Vagnmakareämbetet arkiv omfattar en volym, 1796-1847, vilken bland annat innehåller in och utskrivningsbok 1790-1847 och protokoll 1827-1833. Arkivet har förtecknats i december 2009. Hos Nordiska museet förvaras även en del handlingar 1769-1871, däribland sjukkassans handlingar.


Stockholms stadsarkiv den 8 mars 2010

Christina Hellgren


KÄLLOR:
Nygren, Bengt, Biörnstad, Arne, BurselI, Barbro (red.), Hantverk i Sverige - om bagare, koppareslagare, vangmakare och 286 andra hantverksyrken, Stockholm (1989) 1996.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Vol.HandlingarHandlingar som förvaras hos Nordiska museet, se bilaga.