bild
Serie

Inkomna handlingar, särskilda serier

Topografiska kåren / Fältmätningskåren / Ingenjörskåren


 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-21808 – 1809Oinbundet
* 1808 - 1809 Från Major Gripenberg avgångne 2 Mem. under campagnen i Finland Åhr 1808 och 1809 ang. Fältmätningskåren.

Oinbundet
* Odaterat. Utdrag utaf gjorda anteckningar under Topografiska Corpsens rekognoseringsarbeten inom Arméns VI. Militairedistrict

1811
* Uppsats om Sveriges befästningar av B. Sparre.
Avskrift av det franska orginalet (förvaras i R A Lefrens samling XII : 1) och översättning

* Sammanförda i en pärm.

1813 - 1814
Kartor från rekognosceringar på västra gränsen.
Avskrift av det franska orginalet (förvaras i
R A Lefrens samling XII : 1) och översättning.

Arbetskarta för Kalmar län, uå.
 
3-41831 – 1839Oinbundet. Förslag till "Instruction för Topografiska Corpsen", 1831.
Ödmjukaste Memorial rörande Chaussé anläggning Västerås - Falun, 1839.
 
51830 - tBunt. Inkomna handlingar om Bomarsund.