bild
Serie

Stationsbyggnader Stockholm

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader