Skatter

Sedan mitten av 1500-talet har vi en rik dokumentation av olika skatter som inbetalats till staten. Dessa användes framförallt till kungens underhåll och de krig som landet deltog i. Fogdar placerades ute i landet för att administrera och driva in skatterna.

Genom regeringsformen 1634 och landshövdingeinstruktionerna 1635 skapades den länsförvaltning (länsstyrelsen) som bestått i sina huvuddrag fram till modern tid. Landshövdingen skulle bland annat se till att staten fick in sina skatter. Efter 1687 delades Länsstyrelsen i två delar – Landskansli och Landskontor. Landskontoret var ansvarigt för ärenden av ekonomisk karaktär och här hamnade skattefrågorna.

Skattelängderna berättar folkets historia. De ger insikt i våra förfäders jordinnehav, hushåll, ekonomi, hälsa, tillgångar och vanor, till och med alkohol- och tobaksbruk.

Kronologisk uppställning efter äldsta notering i volymen/serien.

Startdatum 1300-tal, 1400-tal, 1500-tal

Startdatum 1600-tal

Startdatum 1800-tal

Startdatum 1900-tal