bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad af Frimurare Barnhuset wid Kristineberg. Alternativ General-Plan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Lagad.