bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad wid frimurarbarnhusets egendom Kristineberg. Facad åt Gårds-Planen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarellmålning med anteckningar och detaljer i blyerts. Anteckning i bläck "Gillas Carl". Lagad. Gammal tejp.