bild
Karta/ritning

[Planer och profiler över barnhusbyggnader.] Nr 11. 12. 17. 18. 39.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Tusch- och akvarellmålning. Detaljer och anteckningar i blyerts. Fastklistrad komplettering till detaljritning. Lagad.