bild
Serie

Handlingar tillhörande manuella räkenskaper

Statens biografbyrås arkiv

 Serier (6 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
G 1 AHuvudböckerSerien i kartonger. 
G 1 BInkomst- o utgiftsböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
G 1 CKassaböckerSerien i kartonger. 
G 1 DVerifikationerGallrade enligt riksarkivets gallringsbeslut den 14 dec. 1972 nr 352 samt Biografbyråns beslut den 16 februari 1973, med undantag för var tionde årgång. Med Serien inbunden om ej annat anges. 
G 1 ERapporter över inflytande granskningsavgifter/Levereringsreversal för granskningsavgifter.Serien gallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 352, den 14 december 1972, samt Biografbyråns beslut den 16 februari 1973. 
G 1 FÖvriga räkenskaper