bild
Karta/ritning

Frimurarebarnhemmet, Blackeberg. Snickeriförteckning.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Något blekt.