bild
Serie

Band 34: Indelta regementens och kårers förläggning

Handritade Kartverk

 Kartor / ritningar (42 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
00011. Öfverste Caracters Hus (A. 2-vånings) (B. 1-vånings).1837Ej fjärrlån. 
00022. Öfverste Lieutnant och Majors Caracters Hus af Träd. Soldattorp. Ryttmästare och Capitains Caracters Hus af Träd. Ryttmästare och Capitains Caracters Hus af Sten.1837Ej fjärrlån. 
00033. Regementers och Corpsers namn jemte Militair Districten de tillhöra. Indelta Infanteriets uniform vid olika perioder. 1784 - 1837. Indelta Infanteriets uniform på olika tider. 1756 - 1845. [Del som har monterats på sidan.]1845?Ej fjärrlån. 
00044. Karta öfver Götarike eller Södra delen af Swerige utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter äldre och nyare Kartor samt Astronomiska Observationer. Författad af C. P. Hällström. 1807. Graverad af C. G. Lundgren.1807Ej fjärrlån. 
00055. Regementers och Corpsers namn jemte Militair Districterne de tillhöra. [Tabell.]1837Ej fjärrlån. 
00066. Karta öfver Swearike och Norra delen af Swerige. Utgifven af Geografiska Inrättningen 1811. Författad af C. P. Hällström. [Graverad av] S. Anderson Sc.1811Ej fjärrlån. 
00077. Södra Skånska Infanteri Regementets förläggning. Skånska Dragon Regementets förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
00088. Karta öfver Skåne. Södra delen. Graverad af Edvard Personne.1812Ej fjärrlån. 
00099. Norra Skånska Infanteri Regementets förläggning. Skånska Husar Regementets förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]. Karta över Bonarps och Ljungby hedar. [Monterad på sidan.]1837Ej fjärrlån. 
001010. Karta öfver Malmöhus och Christianstads Höfdingdömen eller Skåne. Utgifven af Geografiska Inrättningen 1812. Författad af C. P. Hällström. Graverad av Edvard Personne.1812Ej fjärrlån. 
001111. Smålands Hussar Regementers förläggning. Smålands Grenadier Bataljons förläggning. Jönköpings Regementes förläggning. Kronobergs Regementes förläggning. Calmare Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
001212. Karta öfver Jönköpings, Kronobergs och Blekings Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter äldre Kartor och af Capt. C. G. Forssell under resor gjorda Rättelser. Författad af C. P. Hällström [...] 1809. Graverad af Sam Anderson.1809Ej fjärrlån. 
001313. Smålands Hussar Regementes förläggning. Calmare Regementes förläggning. Andra Lif Grenadier Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
001414. Karta öfver Kalmar län och Öland. Utgifven af Geografiska Inrättningen 1818. Författad af C. P. Hällström. Graverad af C. G. Lundgren.1818Ej fjärrlån. 
001515. Första Lif Grenadier Regementes förläggning. Andra Lif Grenadier Regementets förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]. Karta öfver Campements Platsen Malmen i Östergöthland. [Monterad på sidan.]1837Ej fjärrlån. 
001616. Karta öfver Östergötland. utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter den Förste Landm. M. Hallberg sammandragna Karta och enligt nyaste Astronomiska Ortsbestämmelser författad af C. P. Hällström [...] 1810. Graverad av C. G. Lundgren.1810Ej fjärrlån. 
001717. Elfsborgs Regementes förläggning. Wästgötha Dals Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
001818. Karta öfver Elfsborgs Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Enligt nyaste Astronomiska Observationer samt under Resor förbättrade äldre Geometriska Kartor Författad af Carl G. Forssell 1808. [Graverad av] S. Anderson Sc.1808Ej fjärrlån. 
001919. Wästgötha Regementes förläggning. Lif Regementets Hussar Corps förläggning. Skaraborgs Regementes förläggning. Westgötha Dals Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
002020. Karta öfver Skaraborgs Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter Geometriska Kartor, nyaste Astronomiska Observationer och under Resor gjorda Rättelser, Författad af C. G. Forssell 1807. Rättad och Förbättrad vid Kongl. General Landtmäte1807Ej fjärrlån. 
002121. Bohus Läns Regementes förläggning. Elfsborgs Regementes förläggning. Westgötha Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
002222. Karta öfver Göteborgs och Bohus Läns Höfdingdöme Utgifwen af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. G. Forssell [...] 1806. Graverad af S. Anderson.1806Ej fjärrlån. 
002323. Södermanlands Regemente. [Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
002424. Charta öfver Nyköpings Höfdingdöme. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström [...] 1804. Graverad af Sam. Anderson. Södermanlands Regementes förläggning. Lif Regements Grenadier Corps förläggning. Lif Regements Hus1804Ej fjärrlån. 
002525. Uplands Regementes förläggning. Lif Regementes Dragon Corps förläggning. Lif Regementes Grenadier Corps förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]. [Karta över] Lofön. [Karta över] Ladugårds Gärdet. [Monterade på sidan. Osi1837Ej fjärrlån. 
002626. Charta öfver Stockholms Höfdingdöme Efter meddelta Chartor och Underrättelser af Öfver Ståthållaren Landshöfdingen öfver Stockholms Län Riddaren och Commemdeuren ag Kongl M:ts Orden Högvälborne Grefve Herr Samuel af Ugglas, efter nyare Mätningar, Reso1811Ej fjärrlån. 
002727. Lif Regementes Dragon Corps förläggning. Uplands Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
002828. Charta öfver Upsala Höfdingdöme utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström. 1801. Graverad af Fredr. Akrel.1801Ej fjärrlån. 
002929. Lif Reg Grenadier Corps. Westmanlands Reg:te. [Uniformer från 1837.]1837Ej fjärrlån. 
003030. Charta öfver Wästerås Höfdingdöme utgifven ag Friherre S. G. Hermelin Efter äldre Chartor med Rättelser och Tilläggningar under Resor ag Bergsmästaren C. A. Hjort af Ornäs och efter nyaste Astronomiska Observationer författad af C. P. Hällström 1800. 1800Ej fjärrlån. 
003131. Dahl Regementets förläggning. Westmanlands Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
003232. Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dalarne Utgifven af Friherre S. G. Hermelin Författad af C. P. Hällström 1800. Graverad af Fr. Akrel.1800Ej fjärrlån. 
003333. Lif Regements Hussar Corps förläggning. Nerikes Regementes förläggning. Westmanlands Regementes förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
003434. Charta öfver Örebro Höfdingdöme Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter sammandragna geometriska Mätningar och flera Orters åren 1798, 1801 och 1802 astronomiskt bestämda Lägen. Författad af C. P. Hällström 1803. Graverad af S. Neele i London. Reno1811Ej fjärrlån. 
003535. Helsinge Regementets förläggning. Lif Regements Dragon Corps förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
003636. Charta öfver Gästrikland och Hellsingland, Sammandragen under Landshöfdingen och Commendeurens af Kongl Nordstjerne Orden Högwälborne Herr Grefve F. A. U. Cronstedts inseende, af Ingenieuren Olof Insulander År 1796. Utgifven af Frih. S. G. Hermelin. G1796Ej fjärrlån. 
003737. Wermlands Regementes förläggning. Nerikes Regementes förläggning. [Tabeller. Uniform från 1837.]1837Ej fjärrlån. 
003838. Karta öfver Wärmeland Södra Delen Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Graverad af C. G. Lundgren.180-?Ej fjärrlån. 
003939. Jemtlands Fältjägare Regementes förläggning. Jemtlands Hästjägare Corps förläggning. [Tabeller. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
004040. Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland efter den af Landshöfdingen Friherre R. A. Örnsköld år 1771 utgifne Charta med Tilläggningar af Friherre S. G. Hermelin 1797. Graverad af G. Broling.1797Ej fjärrlån. 
004141. Westerbottens Fält Jägare Regementes förläggning. [Tabell. Uniformer från 1805 och 1837.]1837Ej fjärrlån. 
004242. Charta öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken På BergsRådet, Friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad, efter äldre och nyare Chartor samt observationer vid en Resa år 1795, Författad af Anton Swab, Bergmästare vid Stora Kopparberget och Ledam1795Ej fjärrlån.