bild
Serie

Kopior ur ryska arkiv

Kopiesamlingen III

 Volymer (13 st)

ReferenskodAnmärkning 
9Handlingar rörande den estlandssvenska sockenrätten 1852-1853. Kopior av handlingar i Centrala statliga historiska arkivet i Estland (1987). 
10 a1. Handlingar angående svenska aktiebolag i Ryssland 1900-1916. Fotokopior ur det centrala statliga historiska arkivet i Leningrad.
2. Handlingar angående uppgifter om svenska företag i Riga 1907-1912. Xeroxkopior ur Sovjetlettlands statliga centrala arkiv i Riga.
 
10 bKopior från Vetenskapsakademiens Historiska Institut i S:t Petersburg. Fond 36:102-103, 127, 136. Fond 34: 177. 
10 cKopior från Vetenskapsakademiens Historiska Institut i S:t Petersburg. Fond 36:212. Fond 83. Fond 109. Kunik-samlingen koll. 177. 
11Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. Kopior numrerade 66-287. 
12Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. 
13Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. Kopior numrerade 32-262. 
14Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. Kopior numrerade 1-136. 
15Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. Kopior numrerade 137-254. 
16Ryska handlingar i kopior från utbytet av källor kring 1812 års politik. Kopior numrerade 255-429. 
17Förslag till dokumenturval samt fotokopior ur ryska arkiv, tillkomna i samband med den sovjetisk-svenska utgåvan av dokument angående 1812 års politik. Se "La Suède et la Russie. Documents et matériaux 1809-18" (1985). 
18Kopior av rapporter 1805 skrivna av David von Alopaeus, rysk ambassadör i Stockholm. Från ryska arkiv genom Seved Johnson 1976. 
19Kopior av listor över ofrälse ståndens ledamöter vid riksdagen 1760-62. Dessa kopior från dåvarande sovjetiska utrikesministeriets arkiv, med översättningar och andra anteckningar, hemfördes av Michael Metcalf, USA, och lämnades till RA 1976.