bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för flickor. Plan av vån 1 tr.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 19".