bild
Karta/ritning

[Perspektiv av domkyrkan med omgivningar från nordöst. Restaureringsförslag. "Restaureringssakkunningas huvudförslag".]

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "Celsing perspektivskisser."