bild
Serie

[Christina Brahes, f. Piper, samling]

Skoklostersamlingen

Christina Piper var första gången gift med Erik Brahe, andra gången 30/3 1773 med Ulrik Scheffer.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
E 8611 aEgendomshandlingarFörening den 15 maj 1767 mellan Christina Piper och hennes söner Pehr och Magnus Fredrik Brahe; Carl Fredrik Pipers gåvobrev den 27 augusti 1770; lott- och delningsinstrument på fastigheter i arvet efter C.F. Piper; lott- och delningsinstrument på lösören och fordringar i arvet efter C.F. Piper den 17 april 1771; förteckning på Christina Pipers utestående fordringar.
[Volymen hade tidigare felaktigt beteckningen E 8610:1]
 
E 8611Kassaräkning1759 
E 8612Kassaräkning1764 – 1765 
E 8613Kassaräkning1766 – 1767 
E 8614Kassaräkning1768 – 1769 
E 8615Kassaräkning1770 
E 8616Kassaräkning1771 – 1772Pärmtitel: Räkningar öfwer Högvälborna Fru Grefwinnan Christina Pipers Inkomster och Utgifter. 
E 8617Kassaräkning1773 
E 8618Inköpsbok1776 – 1779