bild
Karta/ritning

Extract af Upsala Stads Tomte Chartor öfver Quarteret Rundelen uti Sanct Lars Rota. Upmätt 1702. [Situationsplan. Visar området sydväst om domkyrkan med Gustavianum och de då kvarvarande delarna av Uppsala gamla slott, dåvarande kungliga stallet, där Universitetshuset nu ligger.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet. Tidigare felaktigt registrerad som 11631/0024:00018.