bild
Karta/ritning

Eskiss till Gymnastikbyggnad för Frimurare barnhuset.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i blyerts.