bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Fasad av skolbyggnad (mot öster).

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Anteckning i blyerts, "bilaga 25".