bild
Serie

Stationsbyggnader Stockholm-Västeråsbanan - Sösdala

Statens järnvägars ritningssamling Stationsbyggnader

 Kartor / ritningar (277 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1237x:00001-00006[Stockholm-Göteborg, elektrifieringen. Omformarstation. Planer, fasader, sektioner. Folke Zettervall 24/4 1924. Alingsås, Moholm, Hallsberg, Sköldinge, Södertälje. Nr E 9929, 9929 A-E.]1924 – 1924 
1237x:00007-00009[Stockholm-Göteborg, elektrifieringen. Omformarstation. Detaljritningar. År 1924. Nr E 10136, 10142, 10178.]1924 – 1924 
1237y:00001-00007[Stockholm-Göteborg, elektrifieringen. Omformarstation. Snickerier. Detaljritningar. Folke Zettervall (utom en) år 1924. Nr E 10070, 10159, 10134, 10137 I, 10137 I A-B, 10166 I.]1924 – 1924 
1237y:00008[Stockholm-Göteborg, elektrifieringen. Omformarstation. Skiss till instrumenttavla. Folke Zettervall 1/5 1924. Nr E 9976.]1924 – 1924 
1237y:00009[Stockholm-Göteborg, elektrifieringen. Spårtransformator. Planer, fasader, sektioner. Folke Zettervall 12/9 1924. Nr E 9836 II.]1924 – 1924 
1237za:00001-00008[Stockholm-Malmö, elektrifieringen. Förslag till omformarstation. Planer, fasader, sektioner. A. Ekengren oktober 1930. Eksund, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Malmö. Nr E 13382 I, 13382 I A-G.]1930 – 1930 
1237zb:00001-00006[Stockholm-Malmö, elektrifieringen. Omformarstation enligt huvudritning E 13382 I. Detaljer. A. Ekengren år 1931. (Eksund, Mjölby, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Malmö). Nr E 13528, 13534, 13548, 13613, 13758, 13924.]1931 – 1931 
1238:00001[Stockholm-Västerås Banan. Bostadshus. Fasad, tillbyggnad av veranda. År 1889.]1889 
1238:00002-00003[Stockholm-Västerås Banan. Betjäningshus. Fasad, plan, sektion. År 1893.]1893 
1238:00004[Stockholm-Västerås Banan. Vaktkur vid Västerås. Fasad, plan, sektion. År 1889.]1889 
1238:00005[Stockholm-Västerås Banan. Expeditionsstuga vid Klockberget. Fasad, plan, sektion.] 
1238:00006[Stockholm-Västerås Banan. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1893.]1893 
1238:00007-00008[Stockholm-Västerås Banan. Avträde, lampisthus. Fasad, plan, sektion.] 
1241:00001[Stockholm-Roslagen, Länna-Norrtälje. Stationshus, mindre. Trapphus. År 1883.]1883 
1241:00002-00003[Stockholm-Roslagen, Länna-Norrtälje. Uthus till banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1883.]1883 
1241:00004-00005[Stockholm-Roslagen, Länna-Norrtälje. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion, snickeridetaljer. År 1883.]1883 
1241:00006[Stockholm-Roslagen, Länna-Norrtälje. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 18931893 
1241:00007-00008[Stockholm-Roslagen, Länna-Norrtälje. Avträdeshus. Fasad, plan, sektion, snickeridetaljer. År 1893.]1893 
1243:00001-00002[Stockholm-Nynäs Järnväg. Uthus. Fasad, plan, sektion.] 
1244:00001[Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg. Bakugn. År 1907.]1907 
1245:00001-00012[Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg, SWB. Sälens kur- och högfjällshotell. Fasader, planer, sektioner, situationsplan. År 1935, 1937.]1935Kartbok. 
1246:00001-00002[Storfors: 1. Stationshus och godsmagasin. Detalj till panel i väntsal. År 1919.]1919 
1247:00001[Storfors: 2. Stationshus. Plan, sektion. Värmeledning. År 1919.]1919 
1248:00001-00008[Storfors. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1918, 1919, 1949, 1951]1918 
1249:00001-00002[Storlien. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1249:00003-00005[Storlien. Banhall. Fasad, plan, sektion.] 
1249:00006[Storlien. Lyftkran. År 1892.]1892 
1250:00001[Storlien: 1. Stationsområdet. Situationsplan.] 
1250:00002-00011[Storlien: 1. Stationshus med banhall. Fasad, plan, sektion, bjälklag, takstolar, väggpanel, flyttbar förstuga, snickerier. År 1878-1882.]1878 – 1882 
1250:00012-00016[Storlien: 1. Hotell. Tillbyggnad: Fasad, plan, sektion, detaljer: Skärmtak, kamin, dörrar, fönster, snickerier. År 1881, 1899.]1881 
1250:00017-00018[Storlien: 1. Boställshus. Fasad, plan, sektion. År 1877, 1886.]1877 
1250:00019[Storlien. Lokstall. Vikportar. Anordning för rullbeslag. Detaljritning. B. J. 16/3 1944. Nr E 21005 A.]1944 – 1944 
1250:00020[Sorlien. Lokstall. Vikportar. B. J. 6/11 1951. Gäller även för Helsingborg, Långsele, Boden. Nr E 21005 I.]1951 – 1951 
1251:00001-00008[Storlien: 2. Överliggningshus och baracker. Fasad, plan, sektion. År 1901, 1920, 1932, 1933.]1901 
1251:00009-00012[Storlien: 2. Handelsbod och bostad. Fasad, plan, sektion. År 1931, 1932, 1944.]1931 
1251:00013-00021[Storlien: 2. Föreningslokal, Storliengården. Fasad, plan, sektion. År 1954, 1958.]1954 
1251:00022[Storlien: 2. Tvättstuga. Fasad, plan, sektion. År 1901.]1901 
1251:00023[Storlien: 2. Toaletter. Fasad, plan, sektion. År 1928.]1928 
1252:00001[Storsund. Stationshus. Plan till innertrappa. År 1894.]1894 
1253:00001-00006[Storuman. Järnvägshotell. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
1253:00007-00008[Storuman. Bostadshus. Detaljer: Sockel, dörrfoder och fönsterfoder, träspåntak. År 1919, 1921.]1919 
1254:00001-00003[Storuman: 1. Hotell och restaurang. Plan. År 1950.]1950 
1254:00004-00008[Storuman: 1. Posthus. Fasad, plan, sektion. År 1929, 1930, 1935.]1929 
1254:00009-00010[Storuman: 1. Arbetschefsexpedition. Fasad, plan, sektion. År 1924.]1924 
1254:00011-00022[Storuman: 1. Bostadshus. Fasad, plan, sektion, snickerier. År 1930, 1934, 1939, 1941, 1960, 1920.]1930 
1254:00023-00026[Storuman: 1. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1920, 1921, 1923, 1929.]1920 
1255:00001-00002[Storuman. Utvecklingsbart stationshus (större typ) att uppföras av liggande timmer. 1:a utbyggnadsstadiet. Planer, sektioner. Fasader, sektion. Folke Zettervall 11/1 1922. Nr E 8622, 8622 A.]1922 – 1922 
1255:00003[Storuman. Utvecklingsbart stationshus av liggande timmer (större typ) enligt huvudritning nr 8622 + A. Inredning av vestibul och väntsal. A. Ekengren 23/9 1922. Nr E 9026.]1922 – 1922 
1255:00004[Storuman. Portalomfattning för utvecklingsbart stationshus enligt ritning nr 8622 A. Folke Zettervall 17/10 1922. Nr E 9071.]1922 – 1922 
1255:00005-00006[Storuman: 2. Stationshus. Plan angående vatten, värme, sanitet samt grund. Förslag till vatten och avlopp. År 1920, 1922.]1920Angående antal: 2 blad, 1 mapp. 
1255:00007-00011[Storuman: 2. Vattenstation. Plan, profil, pumpkällare, brunn med mera. År 1922.]1922 
1255:00012-00019[Storuman: 2. Hotell. Plan angående vatten, värme, sanitet samt septiktank. År 1922, 1923.]1922 
1255:00020-00026[Storuman: 2. Lokstall. Plan angående vatten, värme, sanitet. År 1923.]1923 
1255:00027-00029[Storuman: 2. Tvättstuga, isbod. Fasad, plan, sektion. År 1923, 1929.]1923 
1255:00030[Storuman: 2. Expedition. Fasad, plan, sektion. År 1924.]1924 
1255:00031-00036[Storuman: 2. Postkontor. Plan, sektion angående vatten, värme, sanitet. År 1929, 1930.]1929 
1255:00037-00039[Storuman: 2. Bostadshus. Plan angående vatten, värme. sanitet. År 1930.]1930 
1255:00040[Storuman: 2. Brandbod. Fasad, plan, sektion. År 1930.]1930 
1256:00001-00006[Storvik. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1921, 1950.]1921 
1256:00007-00008[Storvik. Egna hem - bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
1256:00009[Storvik. Posthus. Fasad, plan, sektion. År 1927.]1927 
1256:00010[Storvik. Tillbyggnad av uthus. Plan, fasader, sektion. 1/10 1920. Nr E 8035.]1920 – 1920 
1257:00001-00011[Storvik. Stationshus. Detaljer: Sockel, källarnedgång, trappa, torn, bärande pelare, vestibulvägg, snickerier. År 1874, 1875.]1874 
1257:00012[Storvik. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1882.]1882 
1257:00013[Storvik. Vagnverkstad. Fasad, plan, sektion. År 1876.]1876 
1257:00014[Storvik. Kolbod. Fasad, plan, sektion. År 1874.]1874 
1257:00015[Storvik. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1882.]1882 
1257:00016[Storvik. Banbetjäningshus. Fasad, plan, sektion. År 1876.]1876 
1258:00001[Storvreta. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1935.]1935 
1259:00001[Storå. Lokstall. Takstol. År 1914.]1914 
1260:00001[Strandbaden, Kattarp-Mölle. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1937.]1937 
1261:00001-00002[Strålsnäs. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1918, 1947.]1918 
1262:00001[Strångsjö. Banvaktsstuga. Plan. År 1941.]1941 
1263:00001[Strängnäs, NSJ. Stationshus. Fasad, plan. År 1933.]1933 
1264:00001[Strömsbo. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1264:00002[Strömsbo. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion.] 
1265:00001-00002[Strömsnäsbruk, SSJ. Lokstall. Fasad, plan, sektion. År 1941, 1951.]1941 
1266:00001[Strömstad. Avträde.] 
1267:00001-00008[Strömsund. Stationshus. Detaljer: Fasader, skärmtak, klockhuv, taklist, paneler i väntsal, postexpedition, snickerier. År 1912.]1912 
1267:00009[Strömsund. Banmästarestuga och banvaktsstuga. Snickerier. År 1912.]1912 
1268:00001[Strömsund. Stationshus. Plan, sektion, värmeledning. År 1912.]1912 
1269:00001[Strömtorp. Bostadshus. Fasad, plan. År 1923.]1923 
1269:00002[Strömtorp. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1936.]1936 
1269x:00001[Stubbemåla. Lokomotorstall vid industrispår. Plan, fasader, sektion, situationsplan. KAB 19/11 1970. Nr E 32754:1.]1970 – 1970 
1270:00001[Stugsund. Kolbod. Fasad, plan, sektion. År 1889.]1889 
1271:00001-00002[Stugsund. Stationshus. Tidigare boningshus på tomten nr 12 vid Östra Storgatan tillhörig herr grosshandlaren A. F. Hillman. Planer, sektion, situationsplan. Fasader. Utan år. Nr 8232 A.] 
1271:00003[Stugsund. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1887.]1887 
1271:00004[Stugsund. Koksbod och kolbod. Fasad, plan, sektion. År 1889.]1889 
1271:00005[Stugsund. Bostadshus. Plan. År 1918.]1918 
1272:00001-00004[Stureholm. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1897, 1899, 1916.]1897 
1272:00005-00007[Stureholm. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1901, 1941.]1901 
1272:00008-00009[Stureholm. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1901.]1901 
1273:00001-00007[Stuvsta. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1917.]1917 
1274:00001[Stuvsta. Banvaktsstuga, 1859 års modell. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
1274:00002-00004[Stuvsta. Garage. Fasad, plan, sektion. År 1938.]1938 
1274:00005[Stuvsta. Bensinstation. Fasad, plan, sektion. År 1938.]1938 
1275:00001[Stångby. Stationshus. Fasad.] 
1276:00001[Stångby. Stationshus. Fasaddetalj.] 
1277:00001[Stångby. Ställverk. Fasad, plan, sektion, detaljer. År 1931.]1931 
1277:00002[Stångby. Bostadshus. Plan. År 1917.]1917 
1278:00001-00002[Stäket. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1948.]1948 
1279:00001-00003[Stöde. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1885, 1886.]1885 
1280:00001-00013[Sundbyberg. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1911.]1911 
1281:00001-00002[Sundbyberg. Ställverk, 10 kw. Fasad, plan, sektion, grundplan. År 1959.]1959 
1282:00001-00002[Sundsandvik. Garage. Fasad, plan, sektion. År 1938.]1938 
1283:00001-00009[Sundsvall. Stationhus. Fasad, plan. År 1923.]1923 
1284:00001[Sundsvall. Stationsområdet. Situationsplan.] 
1284:00002-00006[Sundsvall. Stationshus. Detaljer: Bärbjälkar, vägg mellan väntsalar, torn, västra flygeln, emblem. År 1887-1888, 1893.]1887 – 1888 
1284:00007-00010[Sundsvall. Ilgodstillbyggnad. Detaljer: Fasader, yttertak, skjutport och rullport. År 1899.]1899 
1284:00011-00012[Sundsvall. Lokstall. Cistern med mera. År 1886.]1886 
1284:00013[Sundsvall. Lampist och resgodsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1886.]1886 
1284:00014[Sundsvall. Betjäningshus, från Torpshammar. Fasad, plan, sektion. År 1886.]1886 
1284:00015[Sundsvall. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1887.]1887 
1285:00001-00003[Sundsvall. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1925, 1926, 1957.]1925 
1285:00004-00005[Sundsvall. Överliggningshus. Fasad, plan, sektion. År 1894.]1894 
1285:00006-00008[Sundsvall. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1886, 1891, 1894.]1886 
1285:00009[Sundsvall. Avträde. Fasad, plan. År 1886.]1886 
1285x:00001[Sundsvall-Torpshammar. Dubbel banvaktsstuga. Plan, fasader, sektion. Expedierad 6/4 1887. (Nr 22 Grönängen). Nr 8917.]1887 – 1887 
1286:00001[Sunnanå. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1877.]1877 
1287:00001-00002[Sunnäsbruk. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1950.]1950 
1288:00001-00002[Svalöv. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1919.]1919 
1288:00003-00008[Svalöv. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1904, 1912, 1916, 1920.]1904 
1288:00009[Svalöv. Tillbyggnad av uthus enligt ritning nr 4294 I. Plan, fasader. Folke Zettervall 1/7 1921. Nr E 8401.]1921 – 1921 
1288:00010[Svalöv. Förrådshus med mera. Fasad, plan, sektion, detaljer. År 1939.]1939 
1289:00001-00006[Svalöv. Stationshus. Detaljer: Fasad, vestibul, väntsal, biljettluckor, resgodsluckor, postluckor, kaminomfattningar. År 1912.]1912 
1289:00007[Svalöv. Boställshus. Fasaddetalj. År 1913.]1913 
1290:00001[Svartbjörnsbyn. Banvaktsstuga. Plan, sektion. År 1948.]1948 
1291:00001-00013[Svartå. Stationshus. Detaljer: Väggarnas timring, skärmtak, uromfattning, gavelröste, portik med yttertrappa, urskåp, spis, tak, inredning i väntsal, inre bagagevägg. År 1865-66.]1865 – 1866 
1291:000014[Svartå. Stationskarlsbostad. Fasad, plan, sektion.] 
1292:00001[Svartå. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1938.]1938 
1293:00001[Svartälvs järnvägar, SEJ. Källare. År 1888.]1888 
1293:00002[Svartälvs järnvägar, SEJ. Källare.] 
1293:00003[Svartälvs järnvägar, SEJ. Banvaktarstuga. År 1882.]1882 
1293:00004-00005[Svartälvs järnvägar, SEJ. Banvaktarstuga. År 1887.]1887 
1293:00006-00007[Svartälvs järnvägar, SEJ. Ritning till godsmagasin.] 
1293:00008[Svartälvs järnvägar, SEJ. Ritning till Uthus. År 1888.]1888 
1293:00009-00010[Svartälvens järnvägar, SEJ. Stationshus.] 
1293:00011-00012[Svartälvens järnvägar, SEJ. Toalettbyggnad.] 
1293:00013[Svartälvens järnvägar, SEJ. Sektion.] 
1294:00001[Svartäng. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1944.]1944 
1295:00001[Svartö, Malmbanan. Tullpackhus. Fasad, plan, sektion. År 1880-1889?.]1880 – 1889 
1296:00001-00002[Svartön. Bostad åt banmästare och stationskarl, ändring av maskiningång, expedition. Plan. År 1896-1898.]1896 – 1898Osäker på förkortningen maskining. 
1297:00001-00006[Svartön. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1902, 1913, 1914.]1902 
1297:00007-00009[Svartön. Elverk, verkstäder. Fasad, plan, sektion. År 1905, 1952.]1905 
1297:00010[Svartön. Ångcentral. Fasad, plan, sektion. År 1921.]1921 
1297:00011[Svartön. Badhus. Plan, sektion. År 1919.]1919 
1297:00012-00018[Svartön. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1919, 1930-1933, 1947.]1919 
1297:00019-00020[Svartön. Överliggningshus, manskapshus. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
1297:00021-00024[Svartön. Förrådsexpedition, personalexpedition. Fasad, plan, sektion. År 1895, 1928, 1932, 1952.]1895 
1298:00001[Sveaborg. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1942.]1942 
1299:00001[Svedala. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1300:00001[Sveg. Ställverk, Svegsbron. Fasad, plan, sektion. År 1932.]1932 
1300:00002[Sveg. Kiosk. Fasad, plan, sektion. År 1928.]1928 
1301:00001-00002[Sveg. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1917.]1917 
1301:00003[Sveg. Befälsmäss och expedition. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
1301:00004-00006[Sveg. Lokstall. Plan, sektion angående vatten, värme och sanitetsledningar. År 1922.]1922 
1301:00007-00018[Sveg. Diverse, gemensamt utmed sträckan Sveg-Brunflo. Bostadshus med flera byggnader. Arbetsritning för stengrunder. År 1915, 1921.]1915 
1301:00019[Sveg. Diverse, gemensamt utmed sträckan Sveg-Brunflo. Barack 12 man. Fasad, plan, sektion. År 1914.]1914 
1301:00020-00021[Sveg. Diverse, gemensamt utmed sträckan Sveg-Brunflo. Potatiskällare, pumpbetäckning. År 1918, 1922.]1918 
1301:00022-00025[Sveg. Diverse, gemensamt utmed sträckan Sveg-Brunflo. Lastbryggor, Älvros. År 1920-1922.]1920 – 1922 
1301:00026[Sveg-Brunflo. Banmästar- och banvaktsstuga. Planer. 21/10 1931. Nr E 13880.]1931 – 1931 
1301:00027[Sveg-Brunflo. Avträdeshus. Plan, fasader, sektion. Folke Zettervall 26/10 1914. Beslut 1915 för Tandsbyn, Vikbäcken, Näckten; 1916 Tväråbäck, Långviksmon. Nr 4431.]1914 – 1914 
1302:00001[Svenshögen. Banvaktsstuga. Plan, sektion. År 1948.]1948 
1303:00001-00004[Svenstavik. Sammanbyggt stationshus och godsmagasin. Planer. Plan, sektioner. Fasader. Fasader. Folke Zettervall 1916. Nr E 5416, 5416 A-C.]1916 – 1916 
1303:00005-00006[Svenstavik. Stationshus och godsmagasin. Fasad, plan, sektion, värmeledning. År 1916.]1916 
1303:00007[Svenstavik. Värmeledning, till stationshus. År 1916.]1916 
1303:00008[Svenstavik. Vattenledning, till stationshus och boställshus, banmästarstuga. År 1918.]1918 
1304:00001-00006[Svenstavik. Stationshus och godsmagasin. Detaljer: Fasad, skärmtak, takpanel och list i vestibul och väntsal, utvändiga och invändiga snickerier. År 1916.]1916 
1305:00001[Svenstorp. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1952.]1952 
1306:00001[Svärta Gård. Stationshus. Snickerier. År 1913.]1913 
1307:00001[Svärta Gård. Stationshus. Fasad. År 1913.]1913 
1307:00002[Svärta Gård. Godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1913.]1913 
1307:00003-00004[Svärta Gård. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1917.]1917 
1308:00001[Sya. Situationsplan över stationsområdet. År 1890.]1890 
1308:00002[Sya. Lamprum intill vedbod. Fasad, plan, sektion. År 1890.]1890 
1309:00001-00003[Sya. Stationshus. Fasad, plan. År 1885, 1895.]1885 
1309:00004-00006[Sya. Förändring av stationshuset till dubbel banvaktsstuga. Ursprungsritningar nr 5220, 82 a. Planer. Källarplan, sektion. Fasader. Folke Zettervall 9/1 1917. Nr E 5579 I, 5579 I A-B.]1917 – 1917 
1309:00007[Sya. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1916.]1916 
1309:00008-00010[Sya. Bostadshus med uthus. Fasad, plan, sektion. År 1887, 1950.]1887 
1310:00001-00003[Sågen. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1918, 1920, 1928.]1918 
1311:00001[Säby. Stationshus. Fasad.] 
1312:00001-00004[Säby. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1873, 1902.]1873 
1312:00005[Säby. godsmagasin. Fasad, plan, sektion. År 1874.]1874 
1312:00006-00008[Säby. Uthus och avträde. Fasad, plan, sektion. År 1874, 1902.]1874 
1313:00001-00006[Säby. Stationshus. Detaljer: Fasader, takkur, inredning i väntsal, invändiga och utvändiga snickerier. År 1873, 1876.]1873 
1314:00001-00002[Säbydal. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1917.]1917 
1315:00001-00002[Säbyggeby. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1918.]1918 
1316:00001-00002[Säbylund. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1941.]1941 
1317:00001[Säbylund. Expedition och väntsalsbyggnad. Fasad, plan, sektion. År 1886.]1886 
1317:00002[Säbylund. Fasaddetaljer till stationsstuga. Folke Zettervall 4/1 1930. Tillhör huvudritning nr 12916. Nr E 12959.]1930 – 1930 
1318:00001[Sälen. Rällsbussgarage. Fasad, plan, sektion. År 1944.]1944 
1319:00001-00004[Sällinge. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1899.]1899 
1320:00001-00005[Sällinge. Stationshus. Detaljer: Formtegel, kalkstensplattor, fönsterbänkar, gavlar mot banan.] 
1321:00001-00002[Särna. Stationshus. Fasad, plan. År 1927, 1937.]1927 
1321:00003-00007[Särna. Lokstall och vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1927, 1946.]1927 
1321:00008[Särna. Banmästarbostad. Plan. År 1938.]1938 
1321:00009[Särna. Bostadshus. Plan. År 1938.]1938 
1321:00010[Särna. Överliggningshus. Fasad, plan, sektion. År 1947.]1947 
1321:00011[Särna. Avträde. Fasad, plan, sektion. År 1916.]1916 
1322:00001-00003[Särna. Lokstall. Fasad, plan, sektion. År 1927.]1927 
1322:00004-00005[Särna. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1927, 1928.]1927 
1322:00006-00008[Särna. Kartor. Vattentagningsanordning vid Horrmundsjön. År 1927.]1927 
1323:00001-00004[Sävedalen. Hållplatsstuga. Detaljer: Utvändiga stolpar, nisch för kamin, snickerier. År 1916, 1917.]1916 
1324:00001-00004[Sävedalen. Hållplats. Fasad, plan, sektion. År 1916, 1935, 1936.]1916 
1324:00005-00006[Sävedalen. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1915.]1915 
1324:00007-00008[Sävedalen. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1922.]1922 
1325:00001[Sävenäs. Vattentorn. Snickerier. År 1918.]1918 
1326:00001-00002[Sävenäs. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1918, 1932.]1918 
1326:00003-00005[Sävenäs. Lokstall med mera. Fasad, plan, sektion. År 1925, 1926.]1925 
1326:00006-00010[Sävenäs. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1917, 1927, 1942.]1917 
1326:00011-00014[Sävenäs. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1917, 1918.]1917 
1326:00015[Sävenäs. Dressinbod. Fasad, plan, sektion. År 1927.]1927 
1326:00016[Sävenäs. Isbod. Fasad, plan, sektion. År 1935.]1935 
1326:00017-00018[Sävenäs. Sandbod. Fasad, plan, sektion. År 1925.]1925 
1326:00019[Sävenäs. Kolvaktarstuga. Fasad, plan, sektion. År 1925.]1925 
1327:00001-00002[Säveån. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1908, 1930.]1908 
1327:00003[Säveån. Vaktstuga. Snickerier.] 
1328:00001-00002[Sävsjö. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1864, 1939.]1864 
1328:00003-00004[Sävsjö. Ekonomibyggnad. Fasad, plan, sektion. År 1886.]1886 
1329:00001-00005[Sävsjö. Stationshus. Plan, detaljer: Takkur, skorstensstock, urskåp, vestibulvägg. År 1864, 1885-1886.]1864 
1329:00006[Sävsjö. Boställshus. Fasad, plan, sektion. År 1863.]1863 
1329:00007[Sävsjö. Lampist och avträdeshus. Fasad, plan, sektion.] 
1329:00008[Sävsjö. Uthus. Fasad, plan, sektion. År 1864.]1864 
1330:00001[Sävsjöström. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1951.]1951 
1331:00001[Sävsjöström. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1924.]1924 
1331:00002[Sävsjöström. Vattentorn. Fasad, plan, sektion. År 1928.]1928 
1332:00001-00005[Sävsjöström-Nässjö järnvägar. Stationshus klass III. Fasad, plan, sektion, detaljer.] 
1332:00006-00007[Sävsjöström-Nässjö järnvägar. Banmästarstuga. Fasad, plan, sektion, År 1912.]1912 
1333:00001[Söderala. Hållplats. Fasad, plan, sektion. År 1899.]1899 
1334:00001-00002[Söderhamn. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1884.]1884 
1335:00001[Söderhamn. Banmästarstuga. Fasad, plan, sektion. År 1889.]1889 
1335:00002-00003[Söderhamn. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1923, 1942.]1923 
1335:00004-00007[Söderhamn. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1952.]1952 
1335:00008[Söderhamn. Manskapshus. Plan. År 1934.]1934 
1335:00009[Söderhamn. Lampist och avträde. Fasad, plan, sektion. År 1886.]1886 
1336:00001-00009[Söderhamn. Stationshus. Fasad, plan, sektion, detaljer: Tornen, uromfattning, plattformstak, takfönster, ändring av nedre våningen med mera. År 1884-1898.]1884 – 1898 
1336:00010[Söderhamn. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1887-1888.]1887 – 1888 
1336:00011-00012[Söderhamn. Lokstall. Detalj av taket vid tillbyggnaden, snickerier. År 1919.]1919 
1337:00001[Söderhögen. Förrådsbyggnad. Fasad, plan, sektion. År 1917.]1917 
1338:00001[Söderköping, VB. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1956.]1956 
1339:00001-00005[Söderköping, SVJ. Stationshus. Fasad, plan, sektion, grund. År 1901, 1904.]1901 
1339:00006[Söderköping, SVJ. Ekonomihus. Fasad, plan, sektion. År 1904.]1904 
1339:00007-00008[Söderköping, SVJ. Magasin. Fasad, plan, sektion. År 1904.]1904 
1339:00009[Söderköping, SVJ. Uthus. Fasad, plan, sektion.] 
1339:00010[Söderköping, SVJ. Källare. Fasad, plan. År 1904.]1904 
1339:00011[Söderköping, SVJ. Vaktkur vid svängbro. Situationsplan, fasad, plan, sektion. År 1905.]1905 
1340:00001-00007[Södertälje. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1914.]1914 
1340:00008-00010[Södertälje. Betjäningshus, före detta stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1885.]1885 
1341:00001-00042[Södertälje. Stationshus. Detaljer: Fasader tegelmönster, takstolar, golv, fönster, dörrar, trappa, interiör i vestibul, emblem, plantering med mera. År 1917-1918.]1917 – 1918 
1341:00043[Södertälje. Lokstall. Fasad, plan, sektion. År 1875.]1875 
1341:00044[Södertälje. Kiosk. Fasad, plan, sektion. År 1876.]1876 
1341:00045[Södertälje. Vedbod, vid Engelbrektsholm. Fasad, plan, sektion. År 1874.]1874 
1341:00046[Södertälje. Stationshus, "Södertelge öfre". Fasad, plan, sektion. År 1885.]1885 
1342:00001-00002[Södertälje. Lokstall. Fasad, plan, sektion. År 1875, 1894.]1875 
1342:00003[Södertälje. Transformator. Fasad, plan, sektion. År 1927.]1927 
1342:00004-00011[Södertälje. Förråds-, personal-, expedition. Plan, sektion, detaljer: Snickerier, trappor med mera. År 1956.]1956Osäker på förkortningarna förråds-, personal-, . 
1342:00012-00013[Södertälje. Överliggningshus. Plan. År 1937, 1942.]1937 
1342:00014-00021[Södertälje. Bostadshus. Fasad, plan, sektion. År 1916, 1917, 1931, 1943, 1946.]1916 
1342:00022-00024[Södertälje. Uthus och avträde. Fasad, plan, sektion. År 1862, 1888, 1927.]1862 
1342x:00001-00003[Södertälje Näset. Boställshus D och E. Planer, sektion. Fasader. Källarplan. 16/9 1920. Nr E 3577 IV, 3577 IV A-B.]1920 – 1920 
1342x:00004[Södertälje Näset. Snickerier till boställshus enligt huvudritning nr 3577 IV + A + B. Dörrar, fönster. 26/10 1920. Nr E 8059.]1920 – 1920 
1343:00001[Södervidinge. Bostadshus. Plan. År 1916.]1916 
1343x:00001[Södervidinge-Kävlinge. Uthus för banvaktsstuga. Plan, fasader, sektioner. A. Ekengren 10/3 1919. Nr E 6973.]1919 – 1919 
1344:00001[Södervärn, MYJ. Stationshus. Plan, sektion. År 1955.]1955 
1345:00001-00002[Södervärn. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1897-1898.]1897 – 1898 
1346:00001-00004[Södra Dalarna, S.D.J. Vattenstation och pumphus. Fasad, plan, sektion. År 1878.]1878 
1347:00001[Södra Sunderbyn. Bostadshus, fyra familjer. Situationsplan. År 1950.]1950 
1348:00001[Sölve, BKB. Stationshus. Fasad, plan. År 1947.]1947 
1348:00002[Sölve, BKB. Uthus och tvättstuga. Fasad, plan, sektion. År 1943.]1943 
1349:00001-00002[Sölvesborg. Stationshus. Fasad, plan, sektion.] 
1350:00001[Sölvesborg-Olofström-Älmhult, S.D.E.J. Stationshus tredje klass. Fasad, plan, sektion. År 1899.]1899 
1350x:00001[Sömnfors. Anhaltstation vid Gällivare-Riksgränsen. Inredning av vindsrum. Plan, sektioner. Beslut 3/10 1902. Nr 1880 B.]1902 – 1902 
1351:00001[Söräng. Banvaktsstuga. Fasad, plan, sektion. År 1947.]1947 
1352:00001[Sörsjön. Stationshus. Fasad, plan, sektion. År 1948.]1948 
1352:00002-00003[Sörsjön. Bostadshus, före detta barack. Plan. År 1929, 1940.]1929 
1353:00001[Sösdala. Ställverk. Fasad, plan, sektion. År 1904.]1904 
1353:00002[Sösdala. Bostadshus. Fasad, plan. År 1946.]1946