bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Sammanställningsritning.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 11".