bild
Karta/ritning

Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten: Sektion

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 42".