bild
Karta/ritning

[Situationsplan över barnhusområdet.]

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer i tusch. Lagad.