bild
Karta/ritning

Friedrich. Tidigare schola huset i Uppsala. 2. [Domkapitelhuset i Uppsala, plan bottenvåning.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.