bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för flickor. Bottenplan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 18".