bild
Karta/ritning

Project till Påbyggnad af Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Detaljer i akvarell. Plan- och fasadritningar. Lagad.