bild
Karta/ritning

Stadsägan nr 8552 å Brännkyrka. Barnkrubba m.m. för Brännkyrka församling [situationsplan, planer, sektioner och planer].

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:33-67 är sammanbundna och försedd med sigill.